MENU

Liečba

V priebehu 24 hodín sa musíte dať kompletne prešetriť, aby sa dala zahájiť sekundárna prevencia. Na diagnostiku sa využíva posúdenie klinických príznakov a zobrazovacie metódy – CT a magnetická rezonancia. Po zistení príčiny TIA ju treba liečiť a znížiť tým riziko recidívy cievnej mozgovej príhody

Video