MENU

Aké sú príznaky

Príznaky sú rovnaké ako pri riadnej cievnej mozgovej príhode s jedným rozdielom, porucha reči, slabosť končatín na jednej strane, pokles ústneho kútika, ale aj porucha zraku na jednom oku, výpad časti zorného poľa, dvojité videnie, sú len prechodné. Trvajú najčastejšie niekoľko minút, väčšinou do jednej hodiny, maximálne do 24 hodín podľa poslednej definície z roku 2013.

  • tvár – neprirodzený úsmev, pokles kútika na jednej strane
  • paže – neschopnosť dvihnúť jednu pažu a udržať ju v tejto pozícii
  • reč – nejasná, nezrozumiteľná reč, neschopnosť sa vyjadriť, porozumieť druhému
  • celé telo - náhla slabosť alebo necitlivosť na jednej strane tela, vrátane nohy, paže, chodidla
  • zrak – strata zraku jedného oka, výpad časti (najčastejšie polovice) zorného poľa, dvojité videnie
  • myseľ – náhla strata pamäti, zmätenosť
  • hlava – náhla a silná bolesť hlavy, závrat, pád

Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, hoci len na krátky čas, volajte záchranku. Ak sa objavia, nemáte ako zistiť, či sa jedná o cievnu mozgovú príhodu alebo prechodnú poruchu prekrvenia. Aj keď príznaky do príchodu záchranky vymiznú, musíte sa dať vyšetriť.

Video