MENU
ochorenia-a-z

Tranzitórny ischemický atak

Základný popis choroby

Tranzitórny ischemický atak (TIA), nazýva sa aj ľahká mŕtvica, je prechodné nedokrvenie určitej oblasti mozgu trvajúce menej ako 24 hodín, najčastejšie však menej ako jednu hodinu bez dôkazu mozgového infarktu zobrazovacími vyšetreniami teda, CT mozgu, magnetickou rezonanciou. Znamená to, že niečo bolo prechodnou príčinou nedokrvenia mozgu, ale nedošlo ešte k trvalému poškodeniu, teda odumretiu nervových buniek v mieste nedokrvenia. Príčiny sú rovnaké ako pri cievnej mozgovej príhode. Len v prípade TIA je porucha prekrvenia mozgu dočasná. Dôjde k prechodnému poškodeniu funkcie nervových buniek, ale ešte nie k ich odumretiu. Rizikom vzniku TIA môže byť neliečený alebo zle liečený vysoký krvný tlak, zúženie mozgových ciev, fibrilácia predsiení, ateroskleróza, cukrovka, ale aj obezita, nezdravá výživa, fajčenie.

Video