MENU

Následky

Poškriabanie vyrážok môže viesť k zaneseniu bakteriálnej infekcie. Táto pokiaľ je neliečená môže spôsobovať sekundárne, závažné problémy. Vo veľmi ťažkých prípadoch postihnutia kože môže ísť napr. u zanedbaných ľudí, alebo bezdomovcov. 

Video