MENU
ochorenia-a-z

Srdcové zlyhávanie

Základný popis choroby

Srdcové zlyhávanie, známe aj ako srdcová nedostatočnosť, postihuje 100- až 150-tisíc ľudí na Slovensku a je častejším dôvodom prijatia do nemocnice ako srdcový infarkt či všetky nádorové ochorenia spolu.

Srdcové zlyhávanie nie je chorobou samo o sebe. Je klinickým príznakom s mnohými príčinami. Veľmi zjednodušene povedané ide o situáciu, keď srdce nedokáže dodať do tela dostatok kyslíka, alebo tak robí len za cenu zvýšenej námahy. Základnou úlohou srdca je zachovanie obiehania krvi v tele človeka, pričom táto mechanická práca srdca má v zásade dve fázy. Prvá je fáza napĺňania sa krvou a druhá je fáza vypudenia krvi. Podľa toho, či prevažuje postihnutie jednej alebo druhej fázy, rozlišujeme aj základné typy srdcového zlyhávania. Sú to srdcové zlyhávanie so zachovanou „pumpovacou“ funkciou, s redukovanou „pumpovacou“ funkciou, a novinkou je aj srdcové zlyhávanie s mierne redukovanou „pumpovacou“ funkciou. Prvý typ je často následkom prekonania infarktu myokardu alebo zápalu srdcového svalu. Príčinou ďalších dvoch typov sú hlavne vysoký tlak krvi, cukrovka, obezita a najčastejšia porucha srdcového rytmu – fibrilácia predsiení.

Video