MENU
ochorenia-a-z

Skrytý zápal

Základný popis choroby

Zápal je súčasť imunitnej odpovede organizmu na poškodenie po úraze alebo napadnutí cudzorodými látkami. Akútny zápal nastúpi s prudkými prejavmi ako bolesť, začervenanie, opuch, zvýšenie teploty, zakrátko odznie. Chronický zápal je systémový, trvá viac ako 8 týždňov, s miernymi alebo žiadnymi a nešpecifickými symptómami. Prejaví sa pri nedoliečení akútneho zápalu, ale môže taký byť od začiatku. Ak pôsobí príliš dlho, môže spustiť chorobný proces. Pri chronickom zápale sa imunitnými procesmi môže spustiť autoimunitný zápal. Organizmus vyšle zápalovú odpoveď na vnímanú vnútornú hrozbu, hoci ju nevyžaduje. Biele krvinky útočia na vlastné orgány, tkanivá alebo bunky. V štúdiách sa nepovšimuntý chronický systémový zápal upodozrieva z väčšiny civilizačných ochorení – srdca, obličiek, pľúc, kostí, mozgu, z porúch imunity, z cukrovky a rakoviny.

Video