MENU
ochorenia-a-z

Skleróza multiplex

Základný popis choroby

Skleróza multiplex je autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, pri ktorom imunitný systém začne poškodzovať ochranný obal nervových vlákien. Presná príčina SM sa nepozná. Predpokladá sa spoluúčasť genetických faktorov, infekčných ochorení a vplyvu prostredia. Môže mať viacero chorôb. Jeden typ sklerózy postihuje skôr mladých medzi dvadsiatym a štyridsiatym rokom. U väčšiny z nich sa náhle zhoršenia príznakov alebo výskyt nových, teda relaps či atak, strieda s remisiami - dlhými, až niekoľkoročnými obdobiami bez akýchkoľvek symptómov. Vo vyššom veku so súčasným prebiehajúcim starnutím imunitného systému sa výskyt náhle sa objavujúcich atakov znižuje a ochorenie  prechádza do obrazu takzvanej sekundárnej progresie alebo sa začínajú objavovať príznaky primárnej progresie. Pri sekundárnej sa stav pacienta pomaly a postupne zhoršuje so stále menším počtom relapsov. Primárne progresívna forma nastupuje okolo 40. roku a týka sa asi 10-15% pacientov so SM. Neurologické funkcie sa pri nej trvale zhoršujú od začiatku, čo už v horizonte niekoľkých rokov môže viesť k výrazne obmedzenej mobilite.

Video