MENU
ochorenia-a-z

Sarlach

Základný popis choroby

Šarlach je akútne ochorenie prejavujúce sa vyrážkou a angínou. najčastejšie postihuje deti od 3 do 12 rokov, ale môže sa vyskytnúť aj dospelých. Šarlach vyvolávajú streptokoky skupiny A (baktéria Streptococcus pyogenes), tie ktoré produkujú erytrogénny toxín. Toxínov je niekoľko typov, antitoxická imunita je typovo špecifická, preto sa šarlach môže opakovať.

Zdrojom nákazy je chorý alebo bacilonosič. Najvýznamnejšie je kvapôčkové šírenie nákazy. Vstupnou bránou infekcie je nososhltan, niekedy aj popálená alebo poranená koža. Inkubačná doba ochorenia je 2 až 5 dní, niekedy až 7 dní, u šarlachu spôsobeného poranením alebo popálením len 12 hodín.

Ohniská nákazy sa môžu nachádzať v domácnostiach, školách, škôlkach a iných zariadeniach, kde je blízky kontakt medzi ľuďmi. 

Mnohé symptómy spojené s bakteriálnym ochorením šarlachu sú podobné symptómom iných infekcií, ktoré spôsobujú vírusy nie baktérie.

Šarlach je možné zameniť si najčastejšie s ochoreniami:

  • Osýpky a ružienka, kedy vyrážka postupuje od hlavy k trupu, nie je drsná. U osýpok má tendenciu ku splývaniu, u ružienky nie.  Vďaka povinnému očkovaniu je výskyt týchto ochorení u detí ojedinelý. Odmietnutím povinného očkovania však môžu vznikať lokálne epidémie.
  • Ekzantém, čiže výsyp, sa objavuje pri rôznych virózach, väčšinou absentuje angína. Laboratórne vyšetrenie potvrdia pôvod ochorenia najspoľahlivejšie, objavia sa nízke parametre zápalu a negatívne kultivačné vyšetrenie z krku.
  • Toxoalergický exantém je vyrážka ktorá vzniká pôsobením cudzorodej látky. Môže ísť napríklad o alergiu na potraviny, lieky, kozmetické prípravky. Miesto výsypu nie je totožné so šarlachom, zväčša svrbí a veľmi rýchlo sa mení, putuje po rôznych častiach tela.

Video