MENU
ochorenia-a-z

Prediabetes (predcukrovka, hraničná glykémia)

Základný popis choroby

Prediabetom nazývame stav, pri ktorom sú hladiny krvného cukru príliš vysoké na to, aby sa považovali za normálne, ale zároveň nespĺňajú kritériá pre zjavnú cukrovku. Pri diagnostike sa zisťuje zvýšená hladina glukózy predovšetkým po jedle, nalačno býva hladina glukózy normálna alebo len mierne zvýšená. Platí to pre poruchu glukózovej tolerancie. Pri hraničnej glykémii nalačno sú hladiny glykémie nalačno vyššie, avšak po jedle môžu byť často normálne. Medzi dva hlavné prediabetické stavy patrí hraničná glykémia nalačno (IFG) a porucha glukózovej tolerancie (IGT)). Označuje sa preto aj ako hraničná glykémia nalačno. Nakoľko ide o bezpríznakový stav, väčšinou sa naň príde náhodne pri preventívnych prehliadkach či predoperačných vyšetreniach. Pokiaľ sa prediabetes nelieči, je pravdepodobné, že hladina cukru v krvi sa bude neustále zvyšovať. Riziko vzniku cukrovky do budúcnosti je vysoké a môže sa rozvinúť do 5 až 10 rokov. Pacienti s prediabetom majú zároveň vyššiu náchylnosť na vznik kardiovaskulárnych ochorení, napríklad srdcový infarkt či cievnu mozgovú príhodu. Medzi rizikové faktory prediabetu patrí hypertenzia, obezita, nadváha, syndróm polycystických vaječníkov, pozitívna rodinná anamnéza výskytu diabetes mellitus 2. typu alebo metabolického syndrómu.

Video