MENU
ochorenia-a-z

Ovčie kiahne

Základný popis choroby

Ovčie kiahne je infekčné ochorenie a spôsobuje ho herpetický vírus varicella-zoster. Sú vysoko nákazlivé a ohrozený je prakticky každý, kto ich ešte neprekonal. Zdrojom nákazy je osoba chorá na ovčie kiahne alebo veľmi výnimočne s ochorením herpes zoster. Vírus sa vylučuje z čerstvých, typických vyrážok a k šíreniu nákazy dochádza vzdušnou cestou. Významná nákazlivosť začína už dva dni pred vypuknutím ochorenia u jedinca a pretrváva počas celého obdobia výsevu nových vyrážok až do zaschnutia všetkých vyrážok. Býva to zväčša 7 dní ale izolácia chorého je jednoznačne stanovená na 14 dní od začiatku ochorenia. Postihnutý má byť v teplom prostredí a mal by obmedzovať kontakty s inými ľuďmi. Po kontakte s chorým človekom alebo človekom, ktorý do dvoch dní ochorel sa ochorenie prejaví do deviatich až dvadsiatich troch dní. Tretia osoba, ktorá bola v kontakte s chorým a kiahne už prekonala, nie je infekčná a ochorenie nemôže preniesť na ďalšiu osobu.

Video