MENU

Následky

Posledné štúdie ukazujú významný vplyv prekonaného ochorenia na následnú dlhodobú poruchu imunity . Vírus pôsobí v krátkom čase v období akútneho ochorenia na celé spektrum imunitnej obrany pacienta, predovšetkým na B a T lymfocyty. Klesá počet imunitných buniek, ich obranná funkčnosť a tým vlastne účinnosť imunitného systému.

Video