MENU

Liečba

Liečba ochorenia je symptomatická a preventívna v podobe celoplošného očkovania. Trojvakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa podáva prvou dávkou od prvého dňa pätnásteho mesiaca veku dieťaťa. Očkovanie v nižšom veku by mohlo byť neúčinné, predpokladá sa prítomnosť protilátok v organizme dieťaťa, ktoré získalo od matky. Tá buď osýpky prekonala alebo bola proti nim očkovaná. V ďalšom očkovaní trojvakcínou sa potom pokračuje po pätnástom mesiaci a neskôr preočkovaním v jedenástom roku. Posledné imunologické prehľady ukázali, že až dvadsať percent ľudí v populácii medzi 35-39 rokom nemá dostatok protilátok, keďže posledné očkovania absolvovali ešte v detskom veku. Očkovanie väčšiny populácie chráni aj časť detí s kontraindikáciou k očkovaniu zo zdravotných dôvodov , u ktorých priebeh ochorenia je oveľa častejšie s ťažkými komplikáciami .

Video