MENU
ochorenia-a-z

Nízky krvný tlak (artériová hypotenzia)

Základný popis choroby

Hypotenzia, teda nízky krvný tlak je stav, kedy sa opakovane a dlhodobo namerajú hodnoty krvného tlaku (TK) pod 100/60 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca). Tlak sa znižuje pri dlhšom státí, vo vydýchanej miestnosti, v teple, pri prudkom vstávaní a napriamení sa i pri zmenách počasia. Najnáchylnejší na tieto zmeny sú mladší a štíhlejší ľudia, prevažne ženy. Chronický nízky tlak neohrozuje srdce a mozog tak ako vysoký, znižuje však kvalitu života. Veľké riziko pre pacientov býva prudké vstávanie, keď náhly pokles krvného tlaku môže vyústiť do mdlôb a nebezpečných pádov. Pri vážnom poklese TK na dlhší čas hrozí pre nedostatočné prekrvenie poškodenie funkcie niektorých orgánov, ako sú srdce či obličky. Hypotenzia sprevádza niektoré ochorenia hormonálneho systému ako Addisonova choroba a ochorenie štítnej žľazy, ďalej poruchy a poškodenia srdca, obličiek, sklerózu multiplex, Parkinsonovu chorobu, nádory na mozgu, cukrovku, anafylaktický a septický šok.

Video