MENU

Užitočné rady

Vo väčšine prípadov sa vyskytuje bez akýchkoľvek známych rizikových faktorov, no výskum odhalil možný súvis so zhoršením imunity, istými druhmi povolania, pôsobením rôznych chemikálií a radiácie. Hoci nejde o dedičné ochorenie, výskyt predštádia myelómu - monoklonálnej gamapatie, môže byť častejší u prvostupňových príbuzných. Ak vás bolesť krížov či kostí trápi dlhšie ako 6 týždňov, nemali by ste otáľať s návštevou lekára. Môže sa diagnostikovať aj náhodne pri preventívnej prehliadke alebo v rámci vyšetrení pre iné ťažkosti. Preto preventívne prehliadky nepodceňujte.

Video