MENU

Následky

Prognóza pacientov s mnohopočetným myelómom sa v posledných rokoch pre včasnú diagnostiku a zavádzanie inovatívnych liekov neustále zlepšuje. V minulosti pri dostupnosti kortikoidov alebo klasickej chemoterapie prežívali pacienti s myelómom iba dva až tri roky. V súčasnosti vďaka transplantácii vlastnými krvotvornými bunkami a biologickej liečbe sa toto prežívanie predĺžilo u väčšiny pacientov na 7-10 rokov.

Video