MENU
ochorenia-a-z

Lipóm (nezhubný tukový nádor)

Základný popis choroby

Podkožné tukové hrčky, lipómy, predstavujú nahromadený podkožný tuk najčastejšie v oblasti pliec, chrbta, hlavy a končatín. Môžu byť obalené v jednom obale, ale do viacerých ložísk vedľa seba, prípadne rozrastajúcich sa chobotov. Lipómy sú nezhubné nádory v podkožnom tuku. Nezasahujú do kože ani do hlbších štruktúr. Časom sa však zväčšujú, rastú a môžu byť bolestivé. Príčinou vzniku môže byť autozomálne dominantné genetické ochorenie, no môžu vzniknúť aj ako dôsledok zápalu či úrazu. U detí sa vyskytujú len minimálne.

Video