MENU

Následky

Vírus kliešťovej encefalitídy je schopný zapríčiniť zničenie buniek centrálneho nervového systému, teda aj mozgu, ktoré je nezvratné. Človek môže skončiť v tých najhorších prípadoch doživotne s hluchotou, so slepotou, na invalidnom vozíku alebo s ťažkými psychickými problémami vyžadujúcimi ústavnú liečbu. Ochorenie útočí na centrálny nervový systém, takže nám môže spôsobiť dlhodobé neurologické problémy, dokonca smrť.

Na niektorých pacientoch nie je navonok nič vidieť, majú však chronické bolesti hlavy, trpia poruchou pamäti, koncentrácie, strácajú sebestačnosť, radosť zo života, majú výkyvy nálady, sú výbušní, nemajú záujem o koníčky, niekedy ani o rodinu. Ochorenie sa horšie prejavuje najmä u ľudí nad 50 rokov.

Kým borelióza sa prenáša po 24 hodinách, na nákazu vírusom encefalitídy stačí prisatie trvajúce 2 hodiny.

Encefalitída hrozí hlavne u pacientov nad 40 rokov. Ľudia nad 60 rokov majú často dlhodobé neurologické následky. Deti zvyčajne trpia „len“ meningitídou, nie encefalitídou.

Video