MENU
ochorenia-a-z

Inkontinencia

Základný popis choroby

Inkontinencia je nedobrovoľný únik moču. Tento stav sa vyskytuje častejšie u žien ako u mužov. Odhaduje sa, že ochorením trpí každá štvrtá žena a zhruba každý desiaty muž. Inkontinencia moču sa vyskytuje v každom veku, jej výskyt s pribúdajúcim vekom narastá. Výrazne znižuje kvalitu života a môže obmedzovať spoločenské uplatnenie.

Zjednodušene, rozlišujeme dva základné typy úniku moču, a to stresovú inkontinenciu a urgentnú inkontinenciu.

Rizikovými faktormi vzniku stresovej inkontinencie sú: počet pôrodov, gynekologické operácie a operácie v oblasti malej panvy, dedičná predispozícia, stúpajúci vek, obezita, chronická zápcha, chronický kašeľ.

Pri urgentnej inkontinencii sú rizikovými faktormi opakované infekcie močových ciest, močové kamene, zväčšená prostata, operácie prostaty, neurologické ochorenia (skleróza multiplex, porážka). No a samozrejme existujú aj kombinácie stresovej a urgentnej inkontinencie. 

Video