MENU

Následky

Po chirurgickom zákroku je nutné telesné šetrenie postihnutého kĺbu. Pri gangliómoch je vyššia pravdepodobnosť recidívy - ak sa ganglióm obnoví, robí sa opäť chirurgický zákrok.

Video