MENU
ochorenia-a-z

Ganglióm

Základný popis choroby

Gangliómy sú hrčky v oblasti kĺbov. Ide o nezhubné podkožné cysty vyskytujúce sa najčastejšie na zápästí, okrem toho môžu byť aj na prstoch, kolene (tzv. Bakerova cysta) alebo členku. Sú prejavom kĺbového ochorenia, kedy sa v zapálenom kĺbe vytvára viac vnútrokĺbnej gelatinóznej hmoty. Tá si hľadá cestu úniku, ktorou sa stane oslabené miesto – vzniká hrčka a začína rásť ganglióm.

Cysty vznikájú najčastejšie pri preťažení kĺbu, preto postihujú zväčša manuálne pracujúcich ľudí, ľudí pri vibračných prácach, ale napríklad aj pri práci s myšou počítača.

Video