MENU

Následky

Nočné pomočovanie sa dá účinne a bezpečne liečiť. Podstata liečby spočíva v napodobnení prirodzenej schopnosti organizmu regulovať množstvo nočného moču na normálne hodnoty. Liečba nie je jednorazová, ale dlhodobá. Liečba pomočovania začína vždy u rodičov. Rodičia by sa mali oboznámiť s problémom, riešiť ho a neodkladať riešenie  na neskôr. Práve pomoc z ich strany, odovzdanie zodpovednosti dieťaťu a pochvala za akékoľvek známky zlepšenia vytvára u dieťaťa správnu mieru motivácie, ktorá prispieva k dobrému efektu liečby. Všeobecný lekár, nefrológ alebo urológ vám môže odporučiť zriadiť si pitný a mikčný denník a zápisník suchých nocí. V prvom zaznamenávate objem a druh prijatých tekutín a vylúčeného moču, čo vám a lekárovi pomôže zorientovať sa v spúšťačoch pocikávania, zápisník suchých nocí zas v sledovaní pokroku liečby.

Video