MENU

Liečba

Ak sa vaše dieťa staršie ako päť rokov pravidelne pocikáva a nepomohla žiadna z režimových zmien, na vylúčenie alebo potvrdenie telesnej príčiny ho musí vyšetriť odborník. Vaše prvé kroky by mali viesť k všeobecnému lekárovi, ktorý dieťa môže odporučiť do nefrologickej alebo urologickej ambulancie, kde sa na pomočovaniu venujú špecialisti a po diagnostike príčiny navrhnú konkrétny postup.

Video