MENU

Následky

Diabetická noha je jedným z hlavných dôvodov hospitalizácie pacientov s diabetom a často vedie až k amputácii končatiny. Diabetická noha je definovaná ako infekcia, vznik vredov alebo deštrukcia tkanív nohy v dôsledku postihnutia nervov alebo tepien. Okrem samotného diabetu, k vzniku diabetickej nohy prispievajú tiež rizikové faktory ako fajčenie, vysoký krvný tlak, zlé hodnoty cholesterolu a ďalšie. Odhaduje sa, že asi len u 10 % diabetikov je pri návšteve lekára skontrolovaný stav dolných končatín. Potrebné je každodenné vyšetrenie chodidiel samotným pacientom alebo príbuzným. Kvôli syndrómu diabetickej nohy ju na Slovensku každoročne amputujú viac ako 450 chorým na diabetes.

Video