MENU

Liečba

Skorá diagnostika diabetu a včasná liečba dokážu zabrániť alebo oddialiť rozvoj komplikácií spojených s ochorením. Niekedy môže diabetes pretrvávať aj niekoľko rokov takmer bez príznakov, takže jedinou šancou na jeho odhalenie je vyšetrenie krvi. Diabetici majú hladinu cukru nalačno viac ako 7,0 mmol/l. Medzi ďalsie diagnostické kritéria patrí náhodná glykémia kedykoľvek počas dňa nad 11,10mmol/l, oGTT v druhej hodine nad 11,10mmol/l, alebo HbA1c nad 6,50*/*. Liečba môže zahŕňať antidiabetické lieky v tabletkách alebo v injekčnej forme. Ich účinky sú rôzne, o spôsobe liečby musí rozhodnúť lekár na základe vyšetrení.  Priame dopĺňanie inzulínu sa využíva pri liečbe všetkých pacientov s diabetom 1. typu a u tých diabetikov 2. typu, ktorým liečba tabletkami nestačí na kompenzáciu ochorenia.

Video