MENU
ochorenia-a-z

Diabetes (cukrovka, cukrová úplavica, diabetes mellitus)

Základný popis choroby

Diabetes mellitus, čiže cukrovka, je celá skupina závažných chronických ochorení látkovej premeny, pri ktorých dochádza k nedostatočnej metabolizácii cukrov a k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi, takzvaná hyperglykémia. Dochádza k nej, keď sa v nedostatočnej miere v tele vytvára inzulín alebo ho organizmus nedokáže správne využiť. Inzulín je hormón, ktorý sa tvorí v pankrease a pôsobí ako kľúč k bunkám. Umožňuje vstrebávať glukózu cirkulujúcu v krvi a premieňa ju na energiu. Tá je potrebná na správne fungovanie buniek. Ak sa glukóza nespotrebuje, začne sa hromadiť a jej hladina sa s každým jedlom zvyšuje. Nadmerné množstvo glukózy v krvi pomaly ničí krvné cievy, nervový systém, ale aj iné orgány a tkanivá. Práve to je príčinou neskorších komplikácií, ktoré so sebou ochorenie prináša.

Diabetes mellitus sa považuje za "epidémiu" tretieho tisícročia a na Slovensku je v súčasnosti evidovaných približne 360-tisíc ľudí s týmto ochorením. Existuje viacero faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku diabetu. Medzi ne patrí obezita, nedostatok fyzickej aktivity, stres, dedičnosť a najčastejšie ide o kombináciu všetkých uvedených príčin. Poznáme niekoľko typov tohto ochorenia, najčastejšie sú:

●       Diabetes 1. typu - vyskytuje sa zvyčajne u mladých ľudí a detí. Dochádza pri ňom k poruche funkcie pankreasu, ktorý stráca schopnosť produkovať inzulín. Náchylnosť na diabetes 1. typu je do určitej miery dedičná a je spôsobená autoimunitným ochorením. Diabetici 1. typu sú odkázaní na každodennú aplikáciu inzulínu.

●       Diabetes 2. typu - výskyt stúpa s vekom a obyčajne sa prejavuje u dospelých ľudí, no pribúdať začínajú už aj detskí pacienti. Proces vývinu ochorenia trvá oveľa dlhšie než pri diabete 1. typu. U diabetikov 2. typu síce pankreas tvorí inzulín, ale nedokáže ho produkovať v dostatočnom množstve. V krvi sa preto nachádza nadbytočné množstvo glukózy, ktorú organizmus nedokáže správne spracovať.

●       Gestačný diabetes mellitus – týmto názvom označujeme intoleranciu glukózy odhalenú počas tehotenstva. Celosvetovo sa vyskytuje pri jednom z 25 tehotenstiev a prináša komplikácie pre budúcu mamičku i jej dieťa. Po skončení tehotenstva sa obyčajne stratí.  Viaceré štúdie ukazujú, že ženy, ktoré ním počas tehotenstva trpeli a aj ich deti majú v budúcnosti vyššie riziko rozvoja cukrovky 2. typu.

●       Špecifické typy diabetu  - MODY diabetes, neonatálny diabetes, diabetes indukovaný liekmi, diabetes pri ochorení exokrinného pankreasu (napr. pri cystickej fibróze) a mnohé ďalšie.

Rizikové faktory

  •  nadváha a obezita
  • dedičnosť
  • nedostatok fyzickej aktivity
  • vysoký krvný tlak
  • stres
  • depresia
  • fajčenie
  • chyby v životospráve

Video