MENU
ochorenia-a-z

Depresia

Základný popis choroby

Je to psychická porucha zapríčinená  nedostatkom neuromediátorov v mozgu, napríklad serotonínu, dopamínu či noradrenalínu, prenášajúcich vzruchy medzi jednotlivými nervovými bunkami. Skľúčená nálada, ako jeden zo základných príznakov depresívnej poruchy, nemáva pochopiteľný dôvod, svojou intenzitou a trvaním je neprimeraná reálnej životnej situácii.

Pretrváva aspoň dva týždne. Depresia je následkom biologickej predispozície - génov, vážneho ochorenia, úrazu hlavy, infekcie, psychologických a sociálnych faktorov. Najčastejšie postihuje ľudí okolo 40 až 50 rokov, viac ženy. S chorobnou formou depresie má skúsenosť asi 17 % svetovej populácie.

Video