MENU
ochorenia-a-z

COVID-19

Základný popis choroby

COVID-19 je ochorenie vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý sa ukázal koncom roka 2019. RNA genóm má 70% podobnosť s vírusom spôsobujúcim SARS. Nový koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje ťažké respiračné ochorenia. Postihuje dolné dýchacie cesty a množí sa v oboch lalokoch pľúc. Pretože je 96% genómu RNA rovnakých ako RNA  koronavírusov izolovaných z netopierov, predpokladá sa, že aj tento vírus sa dostal do ľudskej populácie z netopierov. Medzihostiteľ však nateraz nie je známy. Pretože sa doteraz v ľudskej populácii nevyskytoval, dostal označenie ako nový. Imunitný systém ľudí sa s týmto vírusom ešte nestretol a preto môže byť teoreticky nainfikovaný každý človek. Tajomstvo rýchleho šírenia medzi ľuďmi sa dá vysvetliť práve tým, že proti nemu neexistuje žiadna imunita. Navyše, vírus sa môže šíriť kvapôčkovou infekciou a orálno-fekálnou cestou.

Video