MENU

Následky

Následky po mozgovej príhode sú rôzne, najčastejšie sa jedná o obmedzenie hybnosť, problémy s rečou či prehĺtaním, s tým súvisí aj strata samostatnosti a pokles kvality života. Akékoľvek poškodenie mozgu po mozgovej príhode je potrebné začať rehabilitovať čo najskôr a to už počas hospitalizácie na neurologickom oddelení v akútnej fáze ochorenia, neskôr na rehabilitačnom lôžkovom oddelení. A neskôr aj cestou kúpeľnej liečby. Na ktorú majú pacienti nárok.

 

Video