MENU

Liečba

Závisí od času vzniku cievnej príhody a od typu mozgovej príhody. Pri nedokrvení mozgu vieme do 4,5hodiny podať liek na rozpúsťanie zrazeniny = trombolýza. Podáva sa priamo do žily vo forme infúzie. V prípade, že došlo k uzáveru veľkej mozgovej tepny vieme do 6hodín vstúpiť do cievneho riečiska a zrazeninu mechanicky odstrániť. Vďaka novým zobrazovacím vyšetreniam a vďaka pomoci nových softwarov vieme, v niektorých prípadoch, časové okno predĺžiť až do 24hodín

V prípade krvácania do mozgu je základnou liečbou korekcia krvného tlaku, v prípade nálezu výdute = aneuryzmy je indikovaná operačná liečba.

Video