MENU

Aké sú príznaky

  • náhle vzniknutá slabosť alebo necitlivosť končatín na jednej polovici tela
  • náhle vzniknutý pokles ústneho kútika, postihnutí sa nevie usmiať, zapískať
  • náhla porucha reči, často nevie postihnutý vysloviť vetu a opakuje len jednoduché slabiky
  • náhla strata schopnosti niečo napísať alebo prečítať
  • náhla strata zraku, často na jednej strane zorného poľa
  • náhla strata rovnováhy
  • náhle vzniknuté silné bolesti hlavy, bez inej zjavnej príčiny

Video