MENU
ochorenia-a-z

Cievna mozgová príhoda (porážka, CMP, krvácanie do mozgu, mozgový infarkt)

Základný popis choroby

Cievna mozgová príhoda je ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgu buď nedokrvením alebo naopak zakrvácaním do mozgového tkaniva. Nedokrvenie = infarkt vzniká, ak sa uzavrie niketorá mozgová tepna alebo prívodná mozgový tepna zrazeninou. Časť mozgu, ktorá je zásobenou touto tepnou nedostáva kyslík a živiny a preto veľmi rýchlo odumiera. Za každú minútu nedokrvenia zomiera až jeden milión nervových buniek. Takéto poškodenie mozgu sa najčastejšie prejaví ako ochrnutie končatín, pokles ústneho kútika alebo porucha reči, z iných príznakov to môže byť strata zraku, porucha rovnováhy atď.

Naopak pri mozgovom krvácaní = hemorágii, dôchádza k prasknutiu cievy v dôsledku vysokého krvného tlaku, alebo dôsledku oslabenia cievnej steny napríklad pri tepennej výduty = aneuryzme.

Cievna mozgová príhoda je častým ochorením na Slovenku, podľa Zdravotníckej ročenky z 2018 bolo prijatých pacientov s diagnózou cievnej mozgovej príhody až 21 841, pričom úmrtnosť na toto ochorenie je 2. najčastejšou na Slovenku. Asi tretina pacientov ostáva s trvalými následkami s nutnosťou 24hodinovej starostlivosti. v bežných denných činnostiach. A nakoniec bez správnej liečby je riziko opakovania cievnej mozgovej príhody veľmi vysoké.

Video