Cievna mozgová príhoda je odumretie mozgového tkaniva v dôsledku zníženého prívodu kyslíka. Ochorenie má dve podoby. Zjednodušene povedané, mozog buď zinfarktuje, alebo začne krvácať. Infarkt vznikne, keď sa uzavrie niektorá tepna krvnou zrazeninou. Cez zablokované miesto nemôže pretekať krv, takže tkanivo mozgu odumiera a ide o veľmi rýchly proces, za minútu zahynú až dva milióny buniek. To sa samozrejme výrazne prejaví, či už v podobe ochrnutia končatín a neschopnosti chodiť, alebo poruchou reči, komunikácie, zraku a inými komplikáciami.

Pri mozgovom krvácaní tepny nebývajú upchaté, ale sú také oslabené, že jednoducho prasknú.

Cievna mozgová príhoda postihne na Slovensku ročne okolo 12 000 ľudí, pričom až tretina z nich zomrie. Ďalšia tretina skončí v trvalej invalidite a zvyšok je relatívne bez následkov. Vyhraté však nemajú, riziko, že sa CMP zopakuje, je veľmi vysoké.