MENU
ochorenia-a-z

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Základný popis choroby

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) sa začína nenápadne, postupne a niekoľko rokov. CHOCHP je druhé najčastejšie neinfekčné chronické zápalové ochorenie pľúc, pri ktorom dochádza k postupnému zužovaniu dýchacích ciest a obmedzeniu prietoku vzduchu. Rozbor krvi ani röntgen hrudníka v počiatočných štádiách nič neodhalí. Mnoho pacientov preto vyhľadá lekára neskoro, v treťom, až vo štvrtom štádiu ochorenia. CHOCHP sa často prejaví až v štádiu zmien na pľúcach. Pľúcne mechúriky (alveoly), kde dochádza k výmene oxidu uhličitého za kyslík, sa rozpadajú a zanikajú. Na ich mieste vznikajú dutinky vyplnené vzduchom, ktoré už dostatočne neplnia svoju funkciu. Poškodené pľúca produkujú tiež viac hlienu. Pacientov trápi dýchavičnosť, najprv pri námahe, neskôr už aj v kľude, kašeľ, celková nevýkonnosť.
Najčastejšie postihuje ľudí nad 40 rokov a vekom jeho výskyt stúpa. Na vznik ochorenia má vplyv fajčenie cigariet, prašné či zadymené ovzdušie, vdychovanie škodlivín z prostredia, organický aj neorganický prach, chemické látky, výfukové plyny, dym z kúrenia či varenia drevom alebo biomasou. No až v 80% prípadov môže za chorobu fajčenie, aj pasívne. Rizikovou skupinou sú najmä fajčiari vo veku 65-70 rokov, kde CHOCHP trpí až 50% populácie. Podľa predpovedaných modelov sa CHOCHP postupne stane štvrtou resp. treťou najčastejšou príčinou smrti. Ľudí, ktorí nikdy nefajčili, len zriedka postihne CHOCHP.

Video