MENU
ochorenia-a-z

Autizmus

Základný popis choroby

Autizmus spadá pod diagnózu porúch autistického spektra. Je to neurovývinová porucha, ktorá sa prejavuje abnormalitami v kvalite vzájomnej sociálnej interakcie a komunikácie a prítomnosťou úzko vymedzených stereotypných vzorcov správania. K tomu sa pridružuje porucha zmyslového vnímania. Každý človek s autizmom má rôznu mieru základných charakteristík s rôznou úrovňou intelektových a jazykových schopností. Poruchu spôsobuje chyba v aktivite génov riadiacich výstavbu mozgu a neurónové spojenia. Napriek mnohým nejasnostiam o spôsobe a príčine vzniku autizmus má genetický základ. Účinok génov môžu meniť vplyvy prostredia, ktorým je dieťa vystavené ešte pred narodením, prípadne počas pôrodu. Nepriaznivý vplyv na kvalitu genetickej informácie matiek i otcov má napríklad aj odsúvanie rodičovstva do vyššieho veku. S autizmom sa rodí každé stodesiate dieťa. „Autistické črty“ sa v istej miere vyskytujú aj v bežnej populácii.

Video