MENU
ochorenia-a-z

Astigmatizmus

Základný popis choroby

Astigmatizmus je dioptrická vada s nerovnomerným zakrivením rohovkou. Zdravá rohovka má pravidelný guľatý tvar a svetlo, ktoré cez ňu prechádza, sa láme vo všetkých smeroch a rovinách rovnako. Pri astigmatizme je rohovka v jednej rovine viac zakrivená. Svetlo, ktoré dopadá na miesta s väčším zakrivením sa tak láme inak ako v miestach s menším zakrivením. Lúče svetla sa tým pádom na sietnici nespoja do jedného ohniska, ale vzájomne sa míňajú. Obraz sa tak zaostruje nerovnomerne. V jednej rovine môže byť rozmazaný, zatiaľ čo v druhej ostáva ostrý. Miera astigmatizmu sa vyjadruje v cylindroch. Astigmatizmus môže tiež viesť k zvýšenej únave očí či bolestiam hlavy, pretože oko sa snaží stále preostrovať. Čím máte vyšší astigmatizmus, tým výraznejšie je rozmazanie obrazu. Vo väčšine prípadov je vrodený, novoobjavenie astigmatizmu vo vyššom veku býva spôsobené nedostatočným vyšetrením zraku v mladosti, či nesprávnou celoživotnou korekciou. Tolerancia na  astigmatizmus sa vekom (okolo 30 – 35. roku ) zhoršuje, aj preto sa zistí často až v dospelosti. Chyba sa často vyskytuje spolu s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Astigmatizmus môže vzniknúť po úraze, zápale rohovky, aj po operácii.
Existuje aj ochorenie vykazujúce astigmatizmus, ktoré sa stále zhoršuje až do stavu nevykorigovateľného okuliarmi - je to Keratokonus - vrodená očná vada.

Video