MENU

Následky

Väčšina prípadov pľúcnej hypertenzie si vyžaduje liečbu stavu, ktorý ju spôsobil. Jedinou možnosťou vyliečenia je transplantácia pľúc. Ostáva však vyhradená pre najťažších pacientov, ktorí musia spĺňať prísne kritériá. Pre ostatných sú k dispozícii lieky na rozšírenie pľúcnych tepien. Nevedia chorobu vyliečiť, ale dokážu zmierniť ťažkosti, zlepšiť kvalitu života, predĺžiť život. Možnosťou liečby je aj podkožný implantát, 24-hodinová dávkovacia pumpa lieku.

Video