MENU

Liečba

Pľúcna artériová hypertenzia je nepredvídateľná. Od prvých príznakov do stanovenia diagnózy môže uplynúť niekoľko týždňov, ale aj dlhé roky. Podozrenie sa vysloví, ak sa pri symptómoch neodhalí jednoznačná príčina alebo ťažkosti nereagujú na bežnú kardiologickú alebo pneumologickú liečbu. Pokročilejšie štádium zlyhávania pravej komory sa stanoví klinickým vyšetrením, EKG a katetrizáciou, kedy zavedieme rúrku do pravej komory a pľúcnej tepny. Následne doplníme ešte CT vyšetrenie, funkčné a krvné testy, vyšetrenie funkcie pľúc a ďalšie.

Video