MENU

Aké sú príznaky

Výkonnosť sa rapídne znižuje, silne sa zadýchavate už pri menšej námahe, nemôžetezrýchliť krok, zdvihnúť ťažšie predmety, aeróbne cvičiť, chodiť do kopca alebo po schodoch. Pri týchto činnostiach sa príliš zvyšuje tep a činnosť srdca. Nezriedka máte pocit na omdletie, závrat, bolesť na hrudníku, kašeľ, niekedy chrapot. Vonkajším znakom sú modré prsty na rukách a nohách, perách, lícach. Srdce, najmä jeho pravá komora, vo zvýšenej miere pracuje, snaží sa kompenzovať nedostatok kyslíka v organizme, avšak nedokáže prekonať odpor zúžených pľúcnych artérii a vplyvom nadmernej námahy sa mení - zväčšuje sa. Po čase už nie je schopné efektívne vykonávať svoju prácu. Opúchanie nôh, strata svalov a zväčšenie objemu brucha sú už prejavy následného zlyhávania pravej komory srdca. Avšak ani pacienti s ťažkou pľúcnou artériovou hypertenziou nemusia mať v pokoji žiadne príznaky. Preto ich okolie môže nadobudnúť falošný dojem, že nie sú vážne chorí.

Video