MENU
ochorenia-a-z

Arteriálna pľúcna hypertenzia

Základný popis choroby

Za normálnych okolností je tlak krvi v pľúcnych cievach nízky. Pri niektorých chorobných stavoch sa zvyšuje. Príčin pľúcnej hypertenzie je veľa. Niektoré sa vyskytujú veľmi často – napríklad choroby postihujúce ľavú stranu srdca – infarkt myokardu, niektoré chlopňové chyby, chronické pľúcne ochorenia či tromboembolická choroba. V týchto prípadoch pľúcna hypertenzia nie je samostatná choroba, len sprievodným znakom a následkom uvedených príčin. Samostatnú jednotku predstavuje pľúcna artériová hypertenzia, vzácne ochorenie, pri ktorom z nie celkom známych príčin drobné tepničky hrubnú, zmenšuje sa ich priesvit a postupne zanikajú. To kladie vysoké nároky na prácu pravej komory, ktorá musí cez redukované pľúcne cievne riečisko prečerpať určité množstvo krvi. Dlhodobo to však nezvládne a zlyháva.

Video