MENU
novinky-a-odbornici

Seniori môžu voľnopredajnými liekmi nevhodne ovplyvniť svoju liečbu

Starší ľudia často užívajú nadbytočné množstvo liekov.
Novinky a odborníci

Seniori môžu voľnopredajnými liekmi nevhodne ovplyvniť svoju liečbu

O liečbu svojho staršieho príbuzného sa aktívne zaujíma asi tretina Slovákov. Na mnohých by pritom bolo treba dohliadať.

Liečbu pacientov vo vyššom veku komplikuje nielen prítomnosť chronických ochorení a väčší počet užívaných liekov, ale aj zmenená odpoveď organizmu na podané liečivo. Docieliť správne nastavenie liečby je u nich preto podstatne náročnejšie. K nesprávnemu užívaniu liekov môže prispieť zhoršená pamäť pacienta, náročná dávkovacia schéma, ale tiež nepochopenie pokynov lekára či lekárnika k užívaniu jeho liekov. 

Pozor aj na rôzne doplnky

Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Márie Lévyovej je mimoriadne dôležité všímať si u starších ľudí užívanie nielen liekov viazaných na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné lieky či výživové doplnky. „Starší ľudia sú najčastejšími konzumentmi voľnopredajných liekov. Liečba symptómov bez konzultácie s lekárom môže navyše prekryť závažné ochorenie alebo nepriaznivo ovplyvniť ďalšie lieky, ktoré pacient užíva,“ upozorňujeLévyová.

Mnohí potrebujú pomoc

Prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR učí verejnosť bezpečnému užívaniu liekov ukázal, že hoci sú starší ľudia vo väčšej miere ohrození nežiaducimi účinkami liekov, takmer 40 % príbuzných sa nezaujíma aktívne o správne nastavenie ich liečby. Na druhej strane viac ako 40 % príbuzných uvádza, že ich blízky potrebuje v rámci svojej liečby menšiu pomoc a takmer 20 %, že na liečbu svojho príbuzného musia vo veľkej miere dohliadať. U každého dvadsiateho seniora sa nedarí aj napriek pomoci rodiny dodržiavať predpísanú liečbu.

Naozaj potrebujú toľko piluliek?

Na bezpečnú liečbu seniorov sa vo svojom projekte Vek nie je iba číslo zamerala Slovenská lekárnická komora. Podľa lekárnikov užívajú mnohí starší ľudia oveľa viac liekov, než by bolo pre ich zdravotný stav vhodné a primerané. „Naše výsledky poukázali na nadmerné užívanie liekov aj v zariadeniach dlhodobej starostlivosti na Slovensku, kde až 83 % pacientov užívalo 5 a viac liekov,“ uvádza prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., ambasádorka projektu. Ide o alarmujúco vysokú frekvenciu používania liekov v porovnaní s inými krajinami, ako aj v porovnaní s hospitalizovanými pacientmi v nemocniciach. Podľa lekárnikov je veľmi vhodné, aby príbuzní konzultovali s ošetrujúcimi lekármi nastavenie liečby svojich starších príbuzných a  v prípade potreby dohliadali aj na správne užívanie liekov, vrátane voľnopredajných. Konzultovať kombinácie a množstvo liekov je možné aj s lekárnikmi.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Cestovanie s dieťaťom v MHD počas pandémie

Obmedzte pohyb mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, nákup potravín, hygieny, liekov, domácej sociálnej starostlivosti, nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia. Autobusové spoločnosti na Slovensku prijali preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a zabezpečujú dezinfekciu vozidiel čistiacimi prostriedkami s najnovším typom polymérovej vodou riediteľnej dezinfekcie, ktorá nie je dráždivá ani toxická. Pokiaľ je nutné cestovať s dieťaťom vo verejnej doprave, dodržujte vzdialenosť medzi spolucestujúcimi. Vhodné je sedieť vždy na každom druhom sedadle, pri okne. Počas pobytu na verejnom priestranstve dávajte sebe a deťom rúško. Po príchode domov si umyte dôkladne ruky, a to 20 až 30 sekúnd s mydlom pod tečúcou vodou a aj medzi prstami. Môžete použiť aj dezinfekčný gél s obsahom 60 percent alkoholu.

čítať viac

Po úraze mám vybočenú priehradku. Chrápem a dýcham ústami

Podľa opisu vašich ťažkostí predpokladám, že pred úrazom ste nemali s dýchaním cez nos problém. Ak aj napriek operácii vaše ťažkosti pretrvávajú, treba posúdiť, či pri  zákroku bola naozaj  vyrovnaná vybočená priehradka, prípadne, či v nosovej dutine nie sú viditeľné iné prekážky. Odporúčam vám opätovne navštíviť ORL lekára, najlepšie iného kvôli objektívnosti. Ak nie ste alergik a máte stále upchatý nos, príčinou bude s najväčšou pravdepodobnosťou nejaká mechanická prekážka v nose. V takom prípade vám nepomôžu žiadne lieky, iba jej odstránenie. Je prirodzené, že ak nemôžete voľne dýchať cez nos počas dňa, budete mať problém aj v noci, pričom môžu vznikať až apnoické prestávky – zástavy dýchanie. Váš stav si vyžaduje  podrobné vyšetrenie a následné riešenie.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor

Diskusia