MENU
novinky-a-odbornici

Rozhovor so slovenským arytmológom: Lieky na cholesterol pomôžu aj proti covidu-19

ilustračné foto
Novinky a odborníci

Rozhovor so slovenským arytmológom: Lieky na cholesterol pomôžu aj proti covidu-19

V novej štúdii s liekmi na vysoký cholesterol máte nečakaný náskok pred ľudmi, ktorí ich neužívajú. Ako to funguje, sme sa porozprávali s arytmológom MUDr. Ľubošom Urbanom, PhD. MSc. z Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb.

Zvýšený cholesterol patrí k ochoreniam zvyšujúcim rizikový priebeh covidu-19. Prečo?

Viaceré observačné práce potvrdili, že pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami majú ťažší priebeh ochorenia COVID-19 a týka sa to rovnako závažnosti poškodenia pľúcnych funkcií i rizika život ohrozujúcich kardiovaskulárnych príhod. Zvýšená hladina tukov, najmä triglyceridov a cholesterolu, sa považuje za možný faktor zhoršujúci prognózu pacientov s ochorením COVID-19. Mechanizmus tohto efektu je pravdepodobne multifaktoriálny a hrá v ňom úlohu porucha ochrannej funkcie imunitného systému a prehnaná zápalová odpoveď v pľúcach i v celom organizme.

Akú rolu hrá cholesterol pri vstupe nového koronavírusu do bunky?

SARS-CoV-2 je RNA vírus s lipidovým obalom. Metabolizmus cholesterolu hrá dôležitú úlohu v tvorbe, replikácii a infekčnosti vírusových častíc. Lipidové mostíky v bunkovej membráne, ktoré sú dôležitým miestom pre vstup vírusu do bunky, sú bohaté na cholesterol. Tieto mostíky bezprostredne spolupracujú s ostatnými dôležitými časťami bunkovej steny - ACE2 receptor, S proteín a ovplyvňujú vstup vírusu do bunky. Čím je množstvo cholesterolu v bukovej stene nižšie, tým sú podmienky pre vstup vírusu do nej horšie.

Tepny poškodené „zlým" choleseterolom sú teda pre nový koronavírus ľahším súperom? 

LDL-cholesterol hrá dôležitejšiu úlohu v poškodzovaní cievnej steny u COVID-19 pozitívnych jedincov. Endotelové bunky negatívne ovplyvnené procesom aterosklerózy, sú veľmi zraniteľným miestom. Vírus samotný alebo produkty prehnanej imunitnej odpovede človeka (cytokínová búrka) napádajú tieto bunky oveľa jednoduchšie, čo môže viesť až k ruptúre aterosklerotického plátu a následnej tvorbe trombu a upchatiu cievy.

Paradoxne, infekcia novým koronavírusom hladinu cholesterolu v krvi zníži. Ako je to možné? 

Viaceré vedecké práce upozornili na znížené hladiny triglyceridov aj jednotlivých zložiek cholesterolu (LDL-CH, HDL-CH) po nástupe ochorenia COVID-19. Pokles hladín lipidov zvyčajne pretrváva až do vyliečenia pacienta a miera zníženia ich hladín súvisí so závažnosťou priebehu ochorenia. Za tento efekt je zodpovedných viacero mechanizmov. Prispieva znížená syntéza LDL cholesterolu poškodenou pečeňou, porucha metabolizmu lipidov vplyvom akútnej zápalovej reakcie, degradácia lipidov zvýšenými hladinami voľných kyslíkových radikálov alebo poškodená priepustnosť cievnej steny, kedy lipidy unikajú z krvného riečiska priamo do tkanív. Akákoľvek medikamentózna liečba, ktorá má schopnosť napraviť rovnováhu metabolizmu lipidov, má potenciál byť úspešná v prevencii komplikácií a prispieť k lepšej prognóze pacientov s COVID-19.

Viaceré štúdie ukazujú, že statíny - lieky na vysoký cholesterol, potláčajú aj nový koronavírus. Prečo?

Nedávno publikovaná metaanalýza viacerých klinických prác na vzorke 8 990 pacientov potvrdila 30% zníženie úmrtia alebo závažného priebehu ochorenia COVID-19 u pacientov, ktorí užívali statíny v porovnaní s tými, ktorí statíny v liečbe nemali. Dôležitý je aj fakt, že sa nepotvrdili žiadne závažné komplikácie statínovej liečby u COVID-19 pozitívnych jedincov. 

Ako funguje ochranný účinok statínov v prípade nového koronavírusu?

O antivírusovom efekte statínov, liekov znižujúcich hladinu cholesterolu, sa hovorí už dlhé roky. Za tento účinok je zodpovedné priame ovplyvnenie cholesterolu v bunkových membránach, ale aj takzvané pleiotropné účinky statínov. Ide najmä o ich priaznivý vplyv na funkciu endotelu, buniek vystielajúcich vnútro ciev, stabilizujú aterosklerotické plaky a majú antitrombotický účinok. Za veľkú časť antivírusového efektu statínov známeho z minulosti je zodpovedný ich imunomodulačný a protizápalový účinok a ochrana pred látkami vylučujúcimi sa pri nadmernej imunitnej reakcii, takzvanej cytokínovej búrke. Ich pozitívne účinky preto môžu byť prospešné aj pre pacientov s ochorením COVID-19 a to okrem samotného zníženia hladín cholesterolu aj ochranou steny ciev a integrity endotelových buniek pred atakmi vírusu. Vedecké observačné analýzy na túto tému pribúdajú, i keď definitívnu odpoveď nám dajú asi až zaslepené práce, ktoré prebiehajú.

Podľa štúdie majú statíny ochranný účinok proti Covidu, no iné uvádzajú nežiaduce účinky vrátane vývoja cukrovky. Sú teda statíny bezpečné?

Statíny sú najpoužívanejšími hypolipidemikami s množstvom vedeckých dôkazov o ich efektivite a bezpečnosti. Pod dozorom lekára ide o bezpečnú liečbu. Existuje viacero druhov statínov v rôznych dávkach, ktoré dokážu zohľadniť individuálne potreby pacienta minimalizujúc riziko nežiaducich účinkov. Spomedzi vedľajších účinkov sa najčastejšie vyskytujú bolesti svalov a poškodenie pečene, ktoré môžu byť dôvodom pre ukončenie tejto liečby. Diferenciálna diagnostika svalovej slabosti u pacientov s COVID-19 na liečbe statínmi môže byť náročná, pretože myalgia je jedným zo základných klinických prezentácií vírusovej infekcie.

Takže, ak sa liečim na cholesterol a covid-19 súčasne, statíny užívať ďalej? 

Zásady používania statínov u pacientov infikovaných vírusom SARS-CoV-2 jednoznačne hovoria, že tieto lieky by nemali byť v rámci prebiehajúcej vírusovej infekcie vysadené. U rizikových pacientov s ťažkým priebehom COVID-19 môže iniciácia liečby statínom dokonca predísť život ohrozujúcim kardiovaskulárnym komplikáciám.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Je vhodné odstraňovať aj mnohopočetné lipómy po celom tele?

Lipómy sú benígne ochorenie charakterizované pomnožením tukového tkaniva v podkožnom tuku. Nezasahujú do kože ani do hlbších štruktúr. Najčastejšou príčinou vzniku je autozomálne dominantné genetické ochorenie na chromozóme 12q15. Existujú však viaceré formy. Hlavným problémom, prečo prichádzajú pacienti a chcú lipóm odstrániť je zlý vzhľad, hrče po tele nie sú príjemné. Uzly môžu byť bolestivé a niekedy veľké tukové hrče dokonca bránia pohybu. Vybrať sa odporúča pri všetkých lipómoch, ktoré spôsobujú takéto obtiaže. Lipómy sa odstraňujú vcelku a ich recidíva je nepravdepodobná. Občas býva viac lipómov vedľa seba, a pri ponechaní niektorých sa ochorenie môže vracať. Rez sa robí podľa veľkosti samotného lipómu a predstavuje asi tretinu až polovicu jeho veľkosti. Po výkone teda, samozrejme, ostáva jazva. Alternatívou je laserová liposukcia, ktorá je ako jediná schopná narušiť celistvosť nádorových buniek a odsať ich. Výkon sa robí vždy v lokálnej anestézii. Jazva pri laserovom odstránení je minimálna, ale výkon je ale zdĺhavejší.

čítať viac

Dcérka odmieta umelé mlieko. Prechádza dojčenským štrajkom?

O dojčenskom štrajku som tiež počula len v súvislosti s dojčením. Odmietanie mlieka bude pravdepodobne súvisieť so zavádzaním príkrmov, keďže je vo veku, keď ich už určite dostáva. Je možné, že už toľko mlieka nepotrebuje. Určite ju nenúťte mlieko piť a uistite sa, že je zdravá. Dieťa vie, koľko potrebuje piť a kedy je hladné. Počkajte niekoľko dní a potom to opäť vyskúšajte. Skúste sa zamyslieť nad príčinou averzie ako nepríjemné a stresujúce pocity pri kŕmení, bolesť, nepohodlie pri kŕmení, napríklad pri refluxe, intolerancii alebo alergie na bielkovinu kravského mlieka, zúbky a podobne.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor

Diskusia