Rozdeľovať alkohol na tvrdý a mäkší je neopodstatnený a často aj nebezpečný mýtus, ktorý ovplyvňuje úsudok ľudí. 

Podľa najnovšej prieskumu Občianskeho združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko, že 90 % respondentov mylne odhaduje, v ktorom type nápoja je najviac alkoholu. Najvyšší obsah alkoholu je v 12-stupňovom pive: 25 g. Pri víne je to 20 g, u liehoviny či destilátu 16 g.

Málokto dokáže vypiť 5 pív či liter vína naraz, ale 5 pohárikov destilátu by vraj zvládol. Citeľný a viditeľný nástup účinkov alkoholu preto v prvých dvoch prípadoch zvyčajne prichádza pomalšie a neskôr. Pritom obsah alkoholu je takmer rovnaký – či už je to jedno veľké pivo, dva deci vína alebo jedno poldeci.

„Etylalkohol je len jeden – bez ohľadu na to, či sa nachádza v pive, víne alebo destiláte. Časté ľudové delenie na tvrdý a mäkký alkohol je nezmyselné: účinky vrátane tých škodlivých pri nezodpovednom užívaní sú rovnaké. Samozrejme, je pravda, že alkohol má rôznu koncentráciu v jednotlivých nápojoch. V podstate sa to však úplne vyrovnáva tradične používanými spotrebiteľskými jednotkami,“ upozorňuje predseda predstavenstva FPSR Erik Čížek.

 

Rizikové skupiny 

Mýtus o tvrdom a mäkkom alkohole sa prejavuje aj pri výchove detí. Najčastejšie rodičia dovolia svojim deťom ochutnať či piť pivo. „Podľa štatistík približne štvrtina rodičov sama ponúka svojim deťom vo veku medzi 12. a 14. rokom symbolický prípitok či ochutnanie alkoholu. Majú tendenciu považovať to za vhodné poučenie potomka pod dohľadom. Najčastejšie pritom ide – veľmi pravdepodobne práve pod vplyvom mýtu o menšej škodlivosti – o pivo, konkrétne v 68 % prípadov takéhoto zdanlivo nevinného konania,“ hovorí Čížek.

Celosvetovo približne 10 % žien počas tehotenstva konzumuje alkohol napriek všeobecne známym možným škodlivým účinkom na plod.
Erik Čížek

„Mýtus o nejako mäkšom či menej škodlivom type alkoholu sa zároveň môže nežiaduco premietať aj do správania ďalších hlavných rizikových skupín popri mladistvých – sú nimi šoféri a tehotné ženy vrátane tých, ktoré o svojej gravidite ešte nevedia,“ dodáva k tejto téme Erik Čížek. Vodiči nezriedka majú tendenciu dopriať si pred jazdou jedno pivo, či už kvôli smädu alebo na lepšie trávenie – v našom kultúrnom kontexte sa to bežne považuje za tolerovateľné. Podobne nevinne vnímajú dámy niekoľko spoločenských dúškov prosecca napriek tomu, že sú či reálne môžu byť v požehnanom stave.

Počas tehotenstva neexistuje bezpečné množstvo 

„Celosvetovo približne 10 % žien počas tehotenstva konzumuje alkohol napriek všeobecne známym možným škodlivým účinkom na plod. V Európe sú priemerné čísla dokonca až na úrovni jednej štvrtiny. Riziko následného narodenia dieťaťa s fetálnym alkoholovým syndrómom FAS sa pritom pohybuje pri hodnote 1,5 %: v prepočte to znamená jeden prípad na 67 takýchto ohrození,“ varuje Čížek.

Globálne každý rok príde na svet okolo 119 000 detí s FAS, ktorý sa prejavuje trvalým poškodením mozgu, dysmorfickými znakmi, poruchami rastu, vnímania i správania a intelektuálnymi aj emocionálnymi problémami. Všetky takéto poškodenia sú nezvratné. Lekári v rámci prevencie unisono tvrdia, že niet žiadnej bezpečnej hranice množstva vypitého alkoholu v tehotenstve. Jednoducho: alkohol by počas neho mal byť absolútne tabu.