MENU
novinky-a-odbornici

Odborníčka: Čo je príčinou vrodenej slepoty? A čo rozhodne očiam neprospieva?

Čo najviac škodí vašim očiam?
Novinky a odborníci

Odborníčka: Čo je príčinou vrodenej slepoty? A čo rozhodne očiam neprospieva?

Každoročne si 13. novembra pripomíname Medzinárodný deň nevidiacich. Lekárka MUDr. Monika Lischková z Nemocnice Košice-Šaca vysvetľuje, ktoré úrazy sú pre zrak nebezpečné a ako vyzerá starostlivosť o nevidiaceho pacienta.

Čo ovplyvňuje fakt, že niektoré deti sa ako nevidiace už narodia?

Príčiny vrodenej slepoty môžu byť rôznorodé,  pričom sú ovplyvnené intrauterinným vývojom dieťaťa, závažné zmeny pri vývoji očných bulbov môžu zohrať  napríklad aj ťažké  infekcie v gravidite. V súčasnej dobe, kedy je pomerne vysoký počet predčasne narodených detí,  je potrebné venovať sa aj včasnej diagnostike retinopatie nedonosených detí (ROP), a preto sú nutné včasné a opakované kontroly očného pozadia u detí narodených pred 32. gtt s pôrodnou hmotnosťou menej ako 1500 g, kde v prípade diagnózy ROP je pre ďalší správny vývoj zraku potrebná včasná intervencia, a to konkrétne olaserovanie postihnutej časti sietnice a tým prevencia odlúčenia sietnice. Samozrejme, takéto deti sú potom v dispenzarizácii na špecializovaných očných ambulanciách.

Pri akých úrazoch môže zdravý človek stratiť zrak úplne?

Zrak je možné stratiť v podstate pri každom úraze, závisí to najmä od intenzity, ako aj mechanizmu poranenia. Samozrejme, drobné poranenia spojovky bez zasiahnutia ostatných častí oka stratu zraku nespôsobia a sú riešiteľné obyčajnou sutúrou, nebezpečné sú však perforačné poranenia bulbu, ktoré často vedú k trvalému a ťažkému postihnutiu, a práve preto by každý človek pri činnosti, kde je čo i len malé riziko zasiahnutia drobnou časticou práve spracovávaného predmetu, mal nosiť ochranné okuliare.

Ako z lekárskeho hľadiska vyzerá starostlivosť o nevidiaceho pacienta?

Starostlivosť o nevidiaceho pacienta závisí aj od primárnej príčiny straty zraku, ak je príčinou poklesu zrakovej ostrosti eventuálne úplnej straty zraku napríklad dekompenzovaný glaukóm, vykonávajú sa zákroky na elimináciu  bolestí pacienta, samozrejme, iný je manažment pacientov s vrodenými poruchami, ale zásadné je, aby bolo o týchto pacientov postarané v súkromí, nakoľko ich život býva výrazne obmedzený a v prípade napríklad nutnosti aplikácie lokálnej oftalmologickej liečby je u pacientov, ktorí žijú sami, často výrazný non-compliance a tým pádom aj neúčinnosť liečby.

Pokračovať Ďalej (1/2)

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Cestovanie s dieťaťom v MHD počas pandémie

Obmedzte pohyb mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, nákup potravín, hygieny, liekov, domácej sociálnej starostlivosti, nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia. Autobusové spoločnosti na Slovensku prijali preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a zabezpečujú dezinfekciu vozidiel čistiacimi prostriedkami s najnovším typom polymérovej vodou riediteľnej dezinfekcie, ktorá nie je dráždivá ani toxická. Pokiaľ je nutné cestovať s dieťaťom vo verejnej doprave, dodržujte vzdialenosť medzi spolucestujúcimi. Vhodné je sedieť vždy na každom druhom sedadle, pri okne. Počas pobytu na verejnom priestranstve dávajte sebe a deťom rúško. Po príchode domov si umyte dôkladne ruky, a to 20 až 30 sekúnd s mydlom pod tečúcou vodou a aj medzi prstami. Môžete použiť aj dezinfekčný gél s obsahom 60 percent alkoholu.

čítať viac

Po úraze mám vybočenú priehradku. Chrápem a dýcham ústami

Podľa opisu vašich ťažkostí predpokladám, že pred úrazom ste nemali s dýchaním cez nos problém. Ak aj napriek operácii vaše ťažkosti pretrvávajú, treba posúdiť, či pri  zákroku bola naozaj  vyrovnaná vybočená priehradka, prípadne, či v nosovej dutine nie sú viditeľné iné prekážky. Odporúčam vám opätovne navštíviť ORL lekára, najlepšie iného kvôli objektívnosti. Ak nie ste alergik a máte stále upchatý nos, príčinou bude s najväčšou pravdepodobnosťou nejaká mechanická prekážka v nose. V takom prípade vám nepomôžu žiadne lieky, iba jej odstránenie. Je prirodzené, že ak nemôžete voľne dýchať cez nos počas dňa, budete mať problém aj v noci, pričom môžu vznikať až apnoické prestávky – zástavy dýchanie. Váš stav si vyžaduje  podrobné vyšetrenie a následné riešenie.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor

Diskusia