MENU
novinky-a-odbornici

Nová liečba covidu: Protilátky dostanete v infúzii, patríte k 10 vybraným skupinám?

Young,Red-haired,Woman,Looks,At,A,Thermometer,While,Lying,In
Zdroj: Shutterstock
Novinky a odborníci

Nová liečba covidu: Protilátky dostanete v infúzii, patríte k 10 vybraným skupinám?

Monoklonálne protilátky dostali už desiatky pacientov. Postačí namiesto očkovania? Aké podmienky musíte splniť?

Okolo 80% hospitalizovaných s covidom nie je očkovaných. Nie všetci pre osobné presvedčenie. Niektorí z nich sa nemohli očkovať pre pridružené ochorenia. Pre všetkých, očkovaných, neočkovaných a to z rôznych dôvodov je tu nová nádej na zmiernenie komplikovaného priebehu covidu.

Protilátky proti covidu

Ministerstvo zravotníctva vo viacerých nemocniciach spustilo liečbu kombináciou monoklonálnych protilátok obsahujúcich kasirivimab/imdevimab. „Už prvé skúsenosti našich infektológov svedčia o tom, že tieto protilátky pomôžu znižovať počty pacientov v nemocnici. Je veľmi dôležité, aby boli podané včas. Veríme, že to pomôže čiastočne znížiť mimoriadne napätú situáciu s pribúdaním počtu covidových pacientov,“ hovorí MUDr. Ján Slávik, MBA, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice, kde túto liečbu podávajú už dva týždne. 

Monoklonálne protilátky sme podali viac ako 100 pacientom na dvoch klinikách. A evidentne vidíme, že títo pacienti sa k nám nevracajú a neprichádzajú na hospitalizáciu,“ hovorí profesor Pavol Jarčuška, prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice.

„V súčasnosti sa k nám dostáva pomerne veľa pacientov, ktorí spĺňajú indikácie na podanie monoklonálnych protilátok a to je dobrá správa. Títo pacienti majú významne nižšiu pravdepodobnosť, že sa dostanú do nemocnice, že budú mať závažný priebeh infekcie alebo že zomrú. Efekt bol dokumentovaný v klinických štúdiách, z našich skúseností to tiež môžeme potvrdiť,“ dodáva. 

Podobne ako infúzia

Jediný háčik je, že pacienti musia podpísať informovaný súhlas s užitím tohto lieku, pretože zatiaľ nie je schválený v EÚ. Liek by však mal byť schválený podmienečnou autorizáciou regulačnou autoritou – EMA. Je využívaný vo viacerých krajinách EÚ v súlade s národným povolením pre použitie humánneho lieku. Použitie na Slovensku je možné na základe povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Zdravotnícke zariadenia postupujú na základe usmernenia rezortu zdravotníctva.

Pacient dostane infúziu, ktorá trvá približne 20 minút a po tejto infúzii ešte hodinu čaká v ambulancii, či sa nevyskytne vedľajšia reakcia. U nás sme zatiaľ vedľajšiu príhodu zaznamenali len v prípade jedného pacienta, išlo o menšiu zimnicu po podaní protilátok,“ vysvetľuje Jarčuška.

Pre koho sú monoklonálne protilátky?

Na monoklonálne protilátky však nemáte nárok automaticky. „Kombinácia kasirivimab /imdevimab je určená pre pacientov, ktorí majú infekciu Covid-19 a rizikové faktory pre vznik ťažkého priebehu infekcie. Sú to pacienti, ktorí majú nad 65 rokov, pacienti so závažnými pridruženými ochoreniami, ktoré sú presne špecifikované. Ďalej sú tieto protilátky určené pacientom s BMI nad 35, a súčasne pacientom, ktorí majú závažnú poruchu imunity,“ vysvetľuje profesor Pavol Jarčuška.

Vzhľadom na to, že samotné očkovanie predstavuje veľmi dobrú ochranu, dávame monoklonálne protilátky len pacientom, ktorí majú presne špecifikovaný stredne závažný klinický priebeh ochorenia COVID-19 a spĺňajú kritériá či už veku alebo základných ochorení,“ vysvetľuje infektológ, že v tomto prípade sa môžu podať aj očkovaným. 

Kto môže dostať monoklonálne protilátky?

Pokračovať Ďalej (1/2)

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Užívam liek na zníženie krvného tlaku, môžem sa ísť opaľovať?

Výrobca uvádza v informácii o lieku fotosenzitivitu ako nežiaduci účinok, ktorý sa môže vyskytovať veľmi zriedkavo, čo znamená menej ako 1 človek z 10 000 ľudí. Fotosenzivita spôsobená liekmi sa objavuje ako rozsiahly výsyp na tele – najčastejšie na hrudníku, bruchu, rukách, tvári a stehnách. Ak trpíte týmto nežiaducim účinkom, treba o tom informovať lekára, ktorý vám liek naordinoval a poprípade vám môže zvoliť iné liečivo. V žiadnom prípade neodporúčam liek svojvoľne vynechávať a meniť liečbu. Tým, že si liek budete dávať večer, nežiaduci účinok nezmiernite. Liečivo má polčas rozpadu a eliminácie z tela, takže presunutie dávky liečiva nemá zmysel. Samozrejme, že pri dlhšom pobyte na slnku používajte faktor 50+ a v čase, keď je slnko najsilnejšie – teda od 11. do 15. hodiny – sa zdržiavajte v tieni.

čítať viac

Pri sledovaní TV vidím postavy dvojmo, pomôže očný lekár?

Odporúčam vyhľadať vám očného lekára a absolvovať dôkladné očné vyšetrenie. Jeho súčasťou by malo byť aj tzv. rozkvapkanie, ktoré umožní odhaliť i skryté očné vady. Príznak dvojitého videnia však nemusí súvisieť iba s očným problémom. Môže ísť o prejav iného ochorenia, napríklad endokrinologického alebo neurologického. Nepodceňujte tento problém a začnite spomínanou návštevou oftalmológa.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor