MENU
novinky-a-odbornici

Ministerstvo pracuje na zmene liekovej politiky. Dočkáme sa konečne inovatívnych liekov?

Od konca tohto roka alebo v priebehu budúceho by viaceré moderné lieky mali byť pre pacientov dostupnejšie.

Súvisiace témy

Novinky a odborníci

Ministerstvo pracuje na zmene liekovej politiky. Dočkáme sa konečne inovatívnych liekov?

Na podnet odbornej verejnosti na Ministerstve zdravotníctva sa konečne pohýnajú ľady. Onkologickí pacienti by sa mali dočkať najmodernejších liekov.

Odborníci volajú po poriadku v liekovej politike. Zástupcovia odbornej verejnosti a pacientskych organizácií by uvítali definovanie jasných a transparentných pravidiel, za akých zdravotná poisťovňa liek schváli. Slovensku však chýba aj väčšia koncepcia úhradovej politiky za moderné lieky, ale aj pacientsky konzultant, ktorý by bol hlasom pacientov v kategorizačných komisiách. 

Na výnimku

Lieky, ktoré nie sú v tzv. kategorizačnom zozname, môže lekár pacientovi predpísať len na základe predchádzajúceho schválenia tzv. výnimky zo strany zdravotnej poisťovne. Ak zdravotná poisťovňa žiadosť lekára o takúto liečbu zamietne, pacient nebude mať liečbu hradenú zo zdravotnej poisťovne. „Problém je, že poisťovňa neodôvodní, prečo liečbu zamietla, a rovnako vnímame ako problém aj to, že proti takémuto rozhodnutiu nemôže pacient podať odvolanie na nejakú inštanciu, ktorá by mohla preskúmať rozhodnutie zdravotnej poisťovne,“ hovorí MUDr. Branislav Bystrický, onkológ.

Za problém považujú odborníci aj to, niektorým pacientom poisťovňa inovatívneho lieku schváli a inému pacientovi nie. „Ťažko sa potom inému pacientovi vysvetľuje, prečo práve jemu poisťovňa liečbu zamietla, ak v rozhodnutí chýba jasné odôvodnenie a zároveň sa pacient nemôže proti rozhodnutiu ani odvolať,“ dodáva MUDr. Bystrický.

Predvídateľnejšie pravidlá

Riaditeľka Ligy proti rakovine dodáva, že na Slovensku neexistuje ani autorita, ktorá by posúdila spätné odvolanie pacienta a teda naň reagujú tí istí ľudia, ktorí liek na výnimku predtým zamietli. „Na ministerstve zdravotníctva intenzívne pracujeme na tom, aby sme na Slovensku nastavili predvídateľné pravidlá pri schvaľovaní liekov, a sprehľadnili a zefektívnili formu vstupu liekov do kategorizačného zoznamu. Musíme systém nastaviť tak, aby držitelia registrácie neboli motivovaní systém obchádzať a dostávať sa na náš trh cez výnimky na základe súhlasu zdravotných poisťovní, ale aby mal pacient automaticky šancu dostať kvalitný liek, avšak taký, ktorý sa dostane do úhradového systému férovým spôsobom," ubezpečuje Michal Staňák, Dr. phil, AKC, riaditeľ odboru agentúry pre HTA na MZSR, že na ministerstve pracujú na koncepcii, ako má vyzerať samotná kategorizácia s cieľom zredukovať obrovského množstva výnimiek.

Nedostupnosť inovatívnych liekov

Závažným problémom na Slovensku je aj nedostupnosť inovatívnej liečby. Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 75 inovatívnych liekov, pričom na Slovensku je dostupných len 26. Podľa MUDr. Bystrického, existuje možno päť až šesť inovatívnych liekov, ktoré sú na základe dohody držiteľa registrácie a poisťovne schvaľované na výnimku vždy. Ide napríklad o liečbu v prípade rakoviny krčka maternice. V ostatných prípadoch onkologických ochorení sa šanca, že poisťovňa pacientovi inovatívnu liečbu schváli, blíži k nule.

My nepotrebujeme všetky inovatívne lieky sveta, ale chceme aspoň tie, o ktorých vieme, že majú významný benefit pre pacienta a dokážu mu predĺžiť život nie o dva týždne, ale o päť rokov,“ uvádza MUDr. Branislav Bystrický.

Cena kvalitného roka

Súčasťou zákona č. 363 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov je aj kritérium QALY, ktoré je dôležité pre zaradenie lieku do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. „Toto kritérium fixuje cenu lieku a zároveň vyjadruje, akú cenu je slovenský zdravotný systém schopný platiť za jeden pridaný rok života v plnej kvalite. V súčasnosti ide o 41 533€ za jeden kvalitný rok života pacienta,“ hovorí Ing. Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.

Na ministerstve zdravotníctva vzniká HTA agentúra, ktorá by mala do budúcna nezávisle hodnotiť efektívnosť nových technológií pri vstupe do slovenského úhradového systému. HTA agentúra bude poskytovať kvalifikované podklady a vedecké poznatky kategorizačným komisiám, ktorým by mala uľahčiť rozhodovanie o konkrétnom lieku.

Spomínaný zákon č. 363 týkajúci sa úhrad liekov prinesie zmeny v prospech nových liekov v podobe uľahčenia Managed entry agreements, teda zmlúv, na základe ktorých sa vie regulátor dohodnúť s držiteľmi registrácie, teda farmaceutickými spoločnosťami. 

Rozsiahlejšia novela

Rezort zdravotníctva pripravuje v tomto rozsiahlejšiu novelu zákona 363, ktorá by mohla byť predložená do NR SR koncom tohto alebo v priebehu nasledujúceho roka. Práve tento zákon by mohol významne prispieť k jasným pravidlám a transparentnejšej liekovej politike tak, aby Slovensko nezaostávalo pri uvádzaní inovatívnych terapií na trh.

Podľa zástupkýň pacientskych združení Liga proti rakovine a OZ Lymfoma, chýba v kategorizačných komisiách pri schvaľovaní liekov aj pacientsky hlas, ktorý by tlmočil potreby pacientov. Eva Kováčová z Ligy proti rakovine dodáva, že je dôležité využiť aj možnosti, ktoré nám dáva Európska Únia, aby sme sa v onkológii pohli na Slovensku ďalej. Naráža tým na Európsky plán boja proti rakovine, ktorého hlavnými piliermi sú prevencia, diagnostika, liečba a zlepšenie kvality života pacientov. Je dôležité využiť finančné prostriedky, ktoré Európa ponúka, požiadať o ne a využiť ich na posilnenie všetkých piliérov z plánu boja proti rakovine aj na Slovensku.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Mám mäkkú zubnú sklovinu. Čo by mi pomohlo spevniť zuby?

Pokiaľ ide o posilnenie skloviny, je veľmi vhodné používať zubné pasty s obsahom fluoridov. No ak máte naozaj výraznejšiu kazivosť, odporučila by som aj doplnkovú fluoridáciu. V lekárni nájdete špeciálne fluoridačné gély, ktoré môžete doma používať, vždy však presne podľa odporúčaní výrobcu. V tomto prípade je dôležitá dôslednosť a pravidelnosť. Dlhodobejší a výraznejší efekt má ale profesionálna fluoridácia, stomatológ, alebo dentálna hygienička vám na zuby aplikujú preparát s vyšším obsahom fluoridov a zuby budú tak posilnené a chránené po dobu 6-9 mesiacov. Treba ale myslieť na to, že za kazivosť zubov nemôže iba slabá sklovina. Na vznik zubného kazu vplýva viacero faktorov. Určite by bolo dobré poradiť sa s vašou dentálnou hygieničkou, ktorá by s vami prekonzultovala techniku čistenia zubov, typ zubnej kefky, ale napríklad aj stravovacie návyky.

čítať viac

Môžem užívať hormonálnu antikoncepciu počas dojčenia?

V prvom rade by som rada vyvrátila mýtus o tom, že dojčenie je antikoncepcia. Nemôžeme ho považovať za spoľahlivú metódu ochrany pred neželaným tehotenstvom, najmä ak sa vám už vrátila menštruácia. Ideálne bude, ak sa o vhodnej forme antikoncepcie poradíte so svojim gynekológom.

K dispozícii sú vnútromaternicové telieska alebo antikoncepčné tabletky s obsahom gestagénov, ktoré sú vhodné aj počas citlivého obdobia dojčenia. Prípadne siahnite po bariérovej antikoncepcii ako sú kondóm, pesar, spermicídne prípravky - gél, krém, pena, tabletky.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor