MENU
novinky-a-odbornici

Jogurt jedzte každý deň: Lekárka o vážnej chorobe, proti ktorej môže pomôcť

Woman,Close,Up,Eating,Oat,And,Fruits,Bowl,For,Breakfast
Zdroj: Shutterstock
Novinky a odborníci

Jogurt jedzte každý deň: Lekárka o vážnej chorobe, proti ktorej môže pomôcť

Stále pribúdajúce štúdie potvrdzujú, že vzťah medzi črevom a mozgom môže byť za celým radom psychických ochorení.

Výskumníci na Univerzite v talianskej Pavii v roku 2021 uverejnili štúdiu, podľa ktorej by si s autizmom naozaj mohla poradiť jediná pilulka so správne namiešanými baktériami.

„Porucha autistického spektra je neurovývinová porucha. Najnovšie údaje naznačujú, že probiotiká môžu zmierniť niektoré príznaky tejto poruchy a Lactobacillus plantarum PS128 sa považuje za obzvlášť užitočný,“ napísali vedci v abstrakte. Zistili to na základe skúmania 131 autistických detí i dospievajúcich a hodnotenia zmeny v ich správaní po užívaní prípravku s testovanou baktériou. Významných zlepšení zistili niekoľko, a to len pri malom počte vedľajších účinkov ako zvýšená dráždivosť či hnačky. Zaujímavé bolo, že tento laktobacil najlepšie účinkoval u malých detí a vykazoval lepšie účinky na zdravie autistov oproti iným probiotikám.

Dôležitá os

Znie to priam rozprávkovo a o hoax zďaleka nejde. „Mechanizmus účinku funguje tak, že stav mikrobiálneho osídlenia čreva má vplyv na funkcie centrálnej nervovej sústavy. Navzájom ich ovplyvňuje os črevo – mozog mnohými spôsobmi, do ktorých je zapojený nervus vagus i bunky imunitného systému, ktoré sú v črevách. Zapojený je aj hypotalamus, hypofýza, nadobličky a priamo vylučovanie niektorých prenášačov,“ vysvetľuje detská psy­chiatrička a hlavná odbor­níčka ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu MUDr. Terézia Rosenbergerová.

Pilotná štúdia o vplyve Lactobacillus plantarum PS128 na prejavy autizmu sa vykonala na Taiwane. Jej výsledky nedávno potvrdila následná štúdia z Talianska s tým, že výsledky, dosiah­nuté u ázijskej populácie sú platné aj pre európsku populáciu. Medzitým sa pripravilo mnoho potvrdzu­júcich štúdií vo väčšom rozsahu. Ale keďže tento typ štúdie sa dá robiť len multicentricky, teda rodičia s dieťaťom dochádzajú na určitú kliniku, kde sa podrobujú vyšetreniam a vyplňovaniu dotazníkov, kovid tieto práce pozastavil,“ dodáva odborníčka.

Krehký balans

Samotní autori priznávajú, že ich štúdia mala isté obmedzenia ako chýbajúci náhodný výber účastníkov, zaslepenie štúdie či kontrolná skupina. „Nemerali sme ani zmeny v črevnej mikroflóre, a preto sa získané výsledky nedajú pripísať jedinému špecifickému mechanizmu účinku Lactobacillus plantarum PS128,“ píšu vedci v abstrakte.

Ako uviedla hlavná odborníčka, to, že prítomnosť ochorenia koreluje so zmenenou črevnou mikroflórou, sa naozaj potvrdzuje naprieč štúdiami. Pozreli sme sa aj na vybrané ďalšie za posledné tri roky. Zhoda zatiaľ nie je iba v pestrosti osídlenia čreva. Čínski vedci napríklad na základe metaanalýzy 9 štúdií zahŕňajúcich dokopy 254 pacientov s autizmom zistili, že tieto deti mali v čreve nižšie zastúpenie baktérií Enterococcus, Escherichia coli, Bacteroides a Bifidobacterium a vyššie zastúpenie Lactobacillus.

Aj z analýzy literatúry talianskych vedcov z Univerzity v Perugii vyplýva, že hoci sa črevná nerovnováha u autistov široko preukázala, neexistuje u nich jednotný profil zloženia mikroflóry.

Bude proti autizmu stačiť jesť jogurt? Pokračovanie na ďalšej strane...

Pokračovať Ďalej (1/2)

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Zápal a hnis po tetovaní? Návšteva odborníka je na mieste

Nepíšete, aké veľké je tetovanie, akou metódou a akými chemikáliami vám ho spravili, ani a za aký čas sa dostavil  zápal a hnisanie. Neviem, či neprichádzate v práci alebo inde do styku s chemikáliami, mechanickým dráždením, nečistotami.

Môže ísť o infekciu zanesenú priamo pri tetovaní alebo pri nesprávnom ošetrovaní a následnom domácom zanesení infekcie. Samozrejme, nedá sa vylúčiť ani možná alergia na použitú farbu pri tetovaní. Odporúčam vám navštíviť čo najskôr dermatológa.

čítať viac

Čo znamenajú výsledky môjho gynekologického vyšetrenia?

Z uvedených informácii by som doporučila superkonziliárne ultrazvukové vyšetrenie a tiež by som zvážila MRI malej panvy.

Pri zvýšenom ROMA indexe, je potrebná obozretnosť, nakoľko môžu znamenať aj abnormálne zmeny v bunkách.

Povieme si o tom niečo bližšie. Onkomarkery sú substancie prítomné v tele, ktoré sú produkované nádorovými bunkami alebo aj bežnými bunkami organizmu ako reakcia na prítomnosť nádoru. Vznikajú v dôsledku vzniku a vývoja malígneho procesu. Ak je hodnota onkomarkerov nízka, nie vždy to zaručuje neprítomnosť nádorových zien . Vo všeobecnosti však platí, že pri benígnom ochorení sú zýšené koncentrácie onkomarkera len prechodné, naopak pri malígnych stavoch dlhodobejšie alebo stúpajú. Tu je dôležitou premonnou čas, ten je prognostickým ukazovateľom v priebehu ktorého sa koncentrácia markera zdvojnásobí.

HE4 je Humánny epididymálny proteín 4, ktorý sa vylučuje do krvi a patrí do skupiny proteínov s najvyššou senzitívnosťou na detekciu ovariálneho karcinómu v porovnaní s inými markermi, a to predovšetkým v štádiu I.

ROMA index nám signalizuje riziko prítomnosti epiteliálneho ovariálneho karcinómu.  Ide o algoritmus, ktorý vychádza z hodnôt HE4 a CA 125. Keďže u Vás  bol zvýšený HE4 automaticky to koreluje s vyšším Roma indexom. Celkovo sa tieto hodnoty u nás posudzujú na základe menopauzálneho stavu ženy a to nasledovne:

Premenopauzálne ženy:
ROMA > 11,4%: vysoké riziko epiteliálneho ovariálneho karcinómu
ROMA < 11,4%: nízke riziko epiteliálneho ovariálneho karcinómu

Postmenopauzálne ženy:
ROMA > 30%: vysoké riziko epiteliálneho ovariálneho karcinómu
ROMA < 30%: nízke riziko epiteliálneho ovariálneho karcinómu

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor