Rovnako ako ostatné krajiny, aj Slovensko pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu opatrení a k otváraniu hraníc. To so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu.

Čísla opäť rastú...

Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v ostatných dňoch je dôsledkom aktívneho dohľadávania kontaktov s pozitívnymi osobami zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a cieleného testovania týchto kontaktov, uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. 

V regiónoch pracujú dlhoroční a skúsení epidemiológovia, ktorí dokážu potvrdené prípady ochorenia COVID-19, respektíve ohniská nákazy veľmi rýchlo identifikovať, podchytiť a nariadiť potrebné protiepidemické opatrenia. Bez odkladu dohľadávajú kontakty potvrdených prípadov, tie úzke dávajú do izolácie a nariaďujú im klinický odber vzoriek na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19," ozrejmuje.  Nárast hlásených prípadov je tak z tohto pohľadu výsledkom vyššej testovanosti. 

Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v ostatných dňoch je dôsledkom aktívneho dohľadávania kontaktov.
 

...ale je to dobré znamenie

Toto všetko sú veľmi účinné kroky k eliminácii šírenia ochorenia COVID-19. „Dôležité však je, aby šíreniu ochorenia bránila aj verejnosť," zdôrazňuje Ján Mikas naďalej dbať na účinné hygienické opatrenia, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny dištanc od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na hromadných podujatiach a podobne. Zároveň je potrebné dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčané postupy regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. 

Snímka z testovania a inštalovania špeciálneho prístroja na testovanie vzoriek pre Biomedicínske centrum SAV. Bratislava, 20. mája 2020. FOTO TASR - Michal SvítokSnímka z testovania a inštalovania špeciálneho prístroja na testovanie vzoriek pre Biomedicínske centrum SAV. Bratislava, 20. mája 2020. FOTO TASR - Michal Svítok
Snímka z testovania a inštalovania špeciálneho prístroja na testovanie vzoriek pre Biomedicínske centrum SAV. Bratislava, 20. mája 2020. FOTO TASR - Michal Svítok
Zdroj: Michal Svítok

Boli ste vonku? 

S letom prichádza chuť na dovolenky aj napriek pandémii. Práve v takýchto zámeroch by sme však mali ostať obozretní. „Ak vznikne na Slovensku druhá vlna ochorenia COVID-19, tak predpokladáme, že to bude najmä pre prípady, ktoré k nám budú importované z iných krajín," odporúča preto odborník zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. Dodržiavajte domácu izoláciu do momentu negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 po návrate z krajín, ktoré nie sú v zmysle opatrenia ÚVZ SR označené ako bezpečné z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie.

Ak vznikne na Slovensku druhá vlna ochorenia COVID-19, tak predpokladáme, že to bude najmä pre prípady, ktoré k nám budú importované z iných krajín.
 

„Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného  ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia," informuje hlavný hygienik. 

Ak ste v ostatných 14 dňoch navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza na zozname bezpečných krajín, ste povinný v zmysle platného opatrenia ÚVZ SR prísť na územie Slovenskej republiky s negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 a prihlásiť sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR. Ten mu pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré je potrebné podstúpiť najskôr na piaty deň po príchode do SR.

Je veľmi dôležité a vyzývame ľudí, aby boli v čase stále prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu a brali situáciu vážne," vyzýva hlavný hygienik.