MENU
Novinky a odborníci

Darovať orgán blízkemu? Na Slovensku vás musí vyšetriť psychiater, hovorí expertka

Radšej ako keby dostal „mŕtvu“ obličku?

Takzvaný polčas prežitia transplantovanej obličky od živého darcu je 10-15  rokov, kým od mŕtveho darcu je okolo 10 – 12 rokov. Samozrejme, aj tu vstupujú do hry individuálne danosti pacienta a vonkajšie okolnosti. Máme pacientov, ktorí sa tešia z plne funkčnej transplantovanej obličky od mŕtveho darcu viac ako dvadsať či dokonca tridsať rokov. Pacienta po transplantácii obličky pravidelne sledujeme v príslušnom transplantačnom centre, v prvom roku po operácii na mesačnej báze, neskôr sa interval predlžuje na 3 až 4 mesiace podľa celkového stavu pacienta a funkčnosti transplantovanej obličky.

Od čoho závisí, či sa orgán u príjemcu uchytí?

Úspešnosť je podmienená najmä kvalitou orgánu určeného na transplantáciu, technickými problémami počas operácie a krátko po nej, zdravotným stavom príjemcu, jeho vekom, chronickými komplikáciami spojenými s dlhodobým ochorením obličiek, najmä srdcovo-cievnymi. Veľký vplyv na výsledok má aktivita imunitného systému a tiež infekčné komplikácie súvisiace s oslabením imunity. Nevyhnutným predpokladom transplantácie je zlučiteľnosť krvných skupín a negatívna krížová skúška medzi darcom a príjemcom obličky, ktorou zisťujeme, či príjemca orgánu nemá v krvi prítomné protilátky proti HLA antigénom darcu. 

Do 3 mesiacov

Príprava transplantácie od živého darcu by mala začať, keď vlastné obličky ešte ako-tak fungujú. „Čím skôr treba vysvetliť možnosť liečby transplantáciou od živého darcu a pomôcť hľadať vhodného darcu v rodine. Takto možno takzvanou preemptívnou transplantáciou predísť liečbe dialýzou,“ vysvetľuje docentka Žilinská a dodáva: „Ak je pacient liečený dialýzou a má niekoho blízkeho, kto mu môže darovať obličku, proces vyšetrení trvá v závislosti od ich dostupnosti a tiež motivácie a možností darcu aj príjemcu približne 2-3 mesiace.

Úplne zdraví

Kontraindikáciou je napríklad diabetes mellitus alebo vysoký krvný tlak s potrebou viac kombinácií antihypertenzív alebo s príznakmi postihnutia iných orgánov. Samozrejme, dôvodov, pre ktoré nemôžeme odobrať obličku od živého darcu a od mŕtveho by sme mohli, je oveľa viac. Je to pochopiteľné. Živému darcovi musíme garantovať dlhodobý život bez komplikácií a obmedzení,“ prízvukuje Zuzana Žilinská.

SPÄŤ
2/2
ĎALEJ

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Je ich toľko druhov. Aké sú vhodné probiotiká na zápal žalúdka?

Ak sa jedná o gastritídu alebo žalúdočné vredy, ktoré spôsobuje Helicobacter pylori, tak ako doplnková starostlivosť k liečbe antibiotikami, ale aj preventívne, je vhodné podávanie probiotík. Vhodným kmeňom v boji proti H. pylori je Lactobacilus reuteri. Táto probiotická skupina ako jediná produkuje látku reuterin, ktorá má preukázateľné antimikróbne  vlastnosti.

Vhodné sú aj kmene Lactobacillus  acidophillus LA-5 a Bifidobacterium lactis BB-12. Probiotiká majú pozitívny vplyv na trávenie. Stimulujú tvorbu žalúdočných mucínov (ochranných faktorov žalúdočnej steny) a pomáhajú zvyšovať imunitnú odpoveď v čreve.

Zdroj: Dr.Max
čítať viac

Užívam liek na zníženie krvného tlaku, môžem sa ísť opaľovať?

Výrobca uvádza v informácii o lieku fotosenzitivitu ako nežiaduci účinok, ktorý sa môže vyskytovať veľmi zriedkavo, čo znamená menej ako 1 človek z 10 000 ľudí. Fotosenzivita spôsobená liekmi sa objavuje ako rozsiahly výsyp na tele – najčastejšie na hrudníku, bruchu, rukách, tvári a stehnách. Ak trpíte týmto nežiaducim účinkom, treba o tom informovať lekára, ktorý vám liek naordinoval a poprípade vám môže zvoliť iné liečivo. V žiadnom prípade neodporúčam liek svojvoľne vynechávať a meniť liečbu. Tým, že si liek budete dávať večer, nežiaduci účinok nezmiernite. Liečivo má polčas rozpadu a eliminácie z tela, takže presunutie dávky liečiva nemá zmysel. Samozrejme, že pri dlhšom pobyte na slnku používajte faktor 50+ a v čase, keď je slnko najsilnejšie – teda od 11. do 15. hodiny – sa zdržiavajte v tieni.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor