MENU
novinky-a-odbornici

Chcete dieťa a nedarí sa vám? Čo radí odborník na liečbu neplodnosti?

Ak sa mladému páru nedarí otehotnieť ani po roku snaženia sa, odborník na liečbu neplodnosti  odporúča v prvom rade vyšetrenie spermiogramu v IVF centre.
Zdroj: Shutterstock
Novinky a odborníci

Chcete dieťa a nedarí sa vám? Čo radí odborník na liečbu neplodnosti?

Neplodnosť je problémom páru. Faktom však zostáva, že takmer u polovice prípadov sa na nej podieľa mužský faktor. Ako zvýšiť plodnosť u mužov a aké metódy liečby ponúka medicína, sme sa pýtali odborníka na liečbu neplodnosti MUDr. Petra Harbuláka, PhD.

Je samozrejmosťou, že mladé ženy od určitého veku pravidelne absolvujú preventívne gynekologické vyšetrenie, ale ešte stále nie je samozrejmosťou, že si mladí muži dajú vyšetriť spermiogram či absolvujú základné urologické vyšetrenie. Prečo je dôležité, aby aj oni venovali pozornosť svojej plodnosti?

Reprodukčný vek, nielen ženy ale aj muža, patrí medzi zásadné faktory, ktoré by páry mali zohľadniť pri plánovaní rodiny. Na rozdiel od žien, ktorých pokles fertility v závislosti od veku je vec známa a dobre zdokumentovaná, nie je horná veková hranica plodnosti mužov obmedzená. Napriek tomu, prakticky všetky štúdie dokazujú u starnúcich mužov nielen pokles ich plodnosti, ale i nezanedbateľné riziká spojené s reprodukciou v pokročilom veku. Základným vyšetrením plodnosti muža je vyšetrenie spermií – spermiogram. Najjednoduchší postup je objednať sa v centre pre asistovanú reprodukciu na vyšetrenie spermiogramu, ktorým možno odhaliť poruchu plodnosti. Až 40 % mužov s normálnymi hodnotami spermiogramu je neplodných. Ide o mužskú idiopatickú sterilitu. Dnes je k dispozícii viacero možností detailnejšieho vyšetrenia ejakulátu, ktoré môžu odhaliť skryté príčiny andrologického faktora neplodnosti.

Môžu muži plodnosť ovplyvniť aj vlastným pričinením?

Príčiny neplodnosti mužov sú multifaktoriálne podmienené a vzájomne sa prelínajú. Na ich diagnostike a liečbe sa podieľa viacero klinických disciplín, ktorých úzka spolupráca je pre úspešnosť liečby nevyhnutná. Za príčiny mužskej neplodnosti môžu byť zodpovedné interné faktory - poruchy tvorby spermií, poruchy priechodnosti semenotvorných kanálikov, poruchy sexuálnych funkcii, ale aj genetické a endokrinné faktory a  tiež environmentálne faktory - exhaláty, chemizácia, rádioaktívne a mikrovlnné žiarenie, ftaláty, ťažké kovy, nikotín, alkohol, drogy, obezita a niektoré lieky.  Pri zhoršených výsledkoch je dôležité upraviť svoj životný štýl, vyhýbať sa rizikovým faktorom ako je stres, nesprávne stravovacie návyky, zabrániť prehrievaniu semenníkov, ktoré spôsobuje nosenie tesnej spodnej bielizne, časté saunovanie, horúce kúpele alebo aj sedavé zamestnanie. Treba sa vyhýbať nebezpečným chemickým látkam, anabolikám, drogám a snažiť sa obmedziť požívanie alkoholu a nikotínu. Na kvalitu spermií môže mať vplyv aj nosenie mobilného telefónu vo vrecku nohavíc alebo notebook položený v lonovej časti.

Veľmi dobrým prostriedkom na zlepšenie spermiogramu je akýkoľvek druh športu - okrem bicyklovania a nadmerného cvičenia.
MUDr. Peter Harbulák, PhD., gynekológ a odborník na liečbu neplodnosti

Ak má muž „zlý“ spermiogram, znamená to, že je automaticky neplodný alebo si môže niečím výsledky spermiogramu zlepšiť?

Veľmi dobrým prostriedkom na zlepšenie spermiogramu je akýkoľvek druh športu - okrem bicyklovania a nadmerného cvičenia, dostatok oddychu, kofeín v malých dávkach a občasná sprcha vo vlažnej vode. Odporúča sa taktiež užívať vitamínové doplnky s obsahom zinku, selénu, kyseliny listovej, koenzýmu Q10, arginínu, karnitínu, vitamínu A, C, E a B12. Pred zahájením liečby pomocou výživových doplnkov však odporúča vyšetrenie oxidačného stresu, na základe ktorého vieme individuálne určiť vhodný spôsob liečby, nakoľko nadmerné alebo nesprávne užívanie výživových doplnkov môže plodnosť u mužov znížiť. Oxidačný stres bol identifikovaný ako jeden z hlavných rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú fertilizačný  potenciál spermií. Vzniká v dôsledku nadmernej produkcie redukčno-oxidačného stresu a spôsobuje poškodenie DNA zárodočných buniek, krehkosť spermií a poruchy hybnosti, ktoré vyúsťujú do neplodnosti. Optimálna hladina reaktívnych foriem kyslíka je rozhodujúca pre zachovanie spermatogenézy, -  čo je vznik a vývoj spermií, a funkcií spermií. Najnovší výskum však ukazuje, že nesprávna antioxidačná terapia môže mať za následok zhoršenie plodnosti muža. Nadmerné užívanie antioxidantov by mohlo  viesť  k redukčnému stresu, ktorý môže byť rovnako škodlivý pre zdravie spermií ako oxidačný stres a je spojený s defektmi vo vývoji embryí.

Čo urobíte, keď sú výsledky spermiogramu ideálne, vajíčka v poriadku, a napriek tomu sa páru nedarí otehotnieť spontánne?

V prípade, že sú všetky vyšetrenia u ženy v poriadku a spermiogram partnera v norme alebo mierne zhoršený, lekár páru odporučí intrauterinnú insemináciu. Ide o metódu asistovanej reprodukcie, pri ktorej sa aplikujú spermie do dutiny maternice v období ovulácie. K oplodneniu vajíčka dochádza v tele ženy vo vajíčkovode. Robí sa v spontánnom cykle, alebo v cykle s hormonálnou podporou ovulácie. Intrauterinná inseminácia je vhodnou metódou na liečbu sterility pri ľahších poruchách spermiogramu, pri sterilite spôsobenej tvorbou protilátok proti spermiám v krčkovom hliene ženy a v iných prípadoch. Predpokladom úspešnosti tejto liečebnej metódy je priechodnosť minimálne jedného vajíčkovodu. Po negatívnom výsledku tehotenského testu nasledujú ešte ďalšie dva cykly inseminácie. Ak žena neotehotnie po troch cykloch intrauterinnej inseminácie, páru je odporučené mimotelové oplodnenie, takzvaná IVF – in vitro fertilizácia.

Aké metódy mimotelového oplodnenia sa realizujú najčastejšie? 

Základná metóda oplodnenie vajíčok je metóda IVF. Druhou metódouje ICSI - intracytoplazmatická injekcia spermie. Je to laboratórna technika, ktorá je nadstavbou in vitro fertilizácie. Pri nej sa injekciou vpraví jedna najkvalitnejšia spermia do cytoplazmy zrelého vajíčka. Má tak uľahčenú cestu, pretože nemusí prekonávať jeho obaly. Pri injekčnom vpravení spermie priamo do vajíčka je potrebné pred samotným vpichnutím odstrániť masu buniek, ktorá ho obklopuje. Vďaka tomu je možné zistiť zrelosť vajíčka podľa základných morfologických znakov viditeľných pod mikroskopom.

Čo v prípade, ak spermiogram ukáže, že v ejakuláte nie sú žiadne spermie?

Ak v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie hovoríme o azoospermii. Hlavnými príčinami azoospermie sú  porucha tvorby spermií v semenníkoch a uzáver semenovodov a odvodových ciest pre spermie. Porucha tvorby spermií môže mať príčinu priamo v semenníkoch, ale príčiny môžu byť aj inde. Uzáver semenovodov je možný pri cystickej fibróze, umelo vyvolaný je po vazektómií. Samostatnou kapitolou je retrográdna ejakulácia, kedy sa ejakulát semenovodmi dostáva spätne do močového mechúra a spermie sa objavujú v moči. Muž nemá žiadny ejakulát alebo len minimálne množstvo. Tento stav je možné zistiť vyšetrením moču na prítomnosť spermií. Pri jednorazovom zistení azoospermie je vhodné s odstupom času zopakovať spermiogram. Pri potvrdení azoospermie je potrebné zistiť jej príčinu. Pripravte sa na urologické vyšetrenie, hormonálne odbery, USG semenníkov, genetické vyšetrenie, vyšetrenie karyotypu, mutácií cystickej fibrózy a polámaný Y chromozóm.

Spomínané vyšetrenia sú v réžii urológa a genetika. Ak sa teda v ejakuláte muža nenachádzajú žiadne spermie, stále zostáva možnosť chirurgického odberu spermií?

Áno, po urologickom a hormonálnom vyšetrení má chirurg možnosť získať spermie operačne. Urologická operácia MESA/TESE  je súčasťou metód asistovanej reprodukcie pri liečbe mužského faktora sterility, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie a súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semenníkoch, napríklad pri poruche transportu spermií. Robí sa odsatie biologického materiálu z nadsemenníkov – MESA a odber tkaniva zo semenníkov - TESA. Spermie sú následne použité na oplodnenie vajíčok pri IVF. Zákrok sa robí v celkovej alebo spinálnej anestézii.

Po akom čase „skúšania“ by sa mala dvojica vybrať za odborníkom?

Ak sa mladému páru nedarí otehotnieť ani po roku snaženia sa, určite by som im odporučil v prvom rade vyšetrenie spermiogramu v IVF centre. Niet sa absolútne čoho báť, odber ejakulátu prebieha formou masturbácie v intímnych podmienkach a v špeciálnej odberovej miestnosti. Je veľmi dôležité myslieť na budúcnosť svojho potomstva ešte v pomerne mladom veku, pretože v tomto odvetví zdravotníctva je našim najväčším nepriateľom čas. Ale aj muži, ktorí ešte neplánujú splodiť potomka, môžu navštíviť niektoré centrum a dať si vyšetriť spermiogram, aby vedeli, ako sú na tom s plodnosťou.

Čo zistí spermiogram

  • Normospermia – parametre ejakulátu máte normálne
  • Oligozoospermia – znížený počet spermií
  • Asthenozoospermia –znížený počet pohyblivých spermií alebo ich zhoršená pohyblivosť
  • Theratozoospermia – znížený počet spermií normálneho tvaru
  • Nekrozoospermia – spermie v ejakuláte sú mŕtve
  • Azoospermia – v ejakuláte nie sú žiadne spermie

Pri ktoromkoľvek výsledku dokážu odborníci vhodnou metódou extrahovať aspoň malé množstvo spermií vhodných na oplodnenie vajíčka. V prípade, že ejakulát neobsahuje žiadne spermie, môžete podstúpiť mikrochirurgický zákrok na odsatie spermií z nadsemenníkov či na získanie tkaniva semenníkov, z ktorého sa „vydolujú“ spermie.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Môže priveľa produktov obsahujúcich fluór poškodiť zuby?

Je vhodné myslieť na to, že vždy všetkého veľa škodí. Fluór je pre organizmus potrebný a prijímame ho už vo vode, v strave, v zubných pastách, ako ste uviedli a aj v spomínanom géli. Fluór totiž prispieva k silnejším a odolnejším zubom a znižuje výskyt zubného kazu.

Nadmerný príjem sa prejavuje najmä podľa toho, akým spôsobom ho používate. Ak ide iba o použitie na zuby a nedochádza ku konzumácii prehltnutím, najčastejším prejavom sú biele škvrny na zuboch.

Ak by však dochádzalo k prehĺtaniu, čo je časté najmä u detí, môže dôjsť najmä k odvápneniu kostí a tkanív. To sa prejavuje bolesťami kĺbov, osteoporózou, krehkými zubami a podobne. V prípade nadmerných dávok môžu sa objaviť celkové príznaky, kam patrí najmä porucha pamäťových funkcií a kostná fluoróza, ktorá vedie k stuhnutosti kĺbov.

Zdroj: Dr.Max
čítať viac

Ako si môžem pomôcť, aby sa mi zlepšili pečeňové funkcie?

Stukovatenie pečene, steatóza, je chronické ochorenie, pri ktorom sa tukové kvapôčky hromadia v hepatocytoch, pečeňových bunkách. Alkohol je len jednou z príčin vzniku steatózy, vo vašom prípade ide o poruchu metabolizmu, nadmernú telesnú hmotnosť, takzvanú nealkoholovú steatózu.

Pri správnej strave a dostatočnej fyzickej aktivite je možné steatózu zvrátiť. Pokúste sa viesť aktívny životný štýl, jesť správne, normalizovať telesnú hmotnosť. Je potrebné  plynule  znížiť hmotnosť, pretože prudký úbytok môže viesť k zrýchleniu procesov fibrózy pečeňového tkaniva. Pokiaľ ide o medikamentóznu liečbu, možnosťou je užívanie hepatoprotektorov, liekov na báze esenciálnych fosfolipidov, antioxidantov a rastlinných prípravkov, ktoré pomôžu zlepšiť odtok žlče.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor