MENU
novinky-a-odbornici

Takto vyzerá vajce od chorej sliepky. Ako sa nenakaziť, radí odborník

Ako rozoznať vajce od sliepky s vtáčou chrípkou?
Zdroj: Shutterstock
Novinky a odborníci

Takto vyzerá vajce od chorej sliepky. Ako sa nenakaziť, radí odborník

Pandémia medzi ľuďmi z toho nebude, ale prenos na človeka môže skončiť tragicky.

Epidémia vysokopatogénnej vtáčej chrípky v rokoch 2021 – 2022 s presahom do roku 2023 je doteraz najväčšia pozorovaná v Európe. „Údaje zo spoločnej správy EFSA, ECDC a referenčného laboratória EÚ poukazujú k začiatku decembra 2022 na celkovo 2520 ohnísk u hydiny až v 37 európskych krajinách, v dôsledku čoho bolo zabitých 50 miliónov vtákov v postihnutých zariadeniach. Celkovo 227 zistení bolo u vtákov chovaných v zajatí a 3867 prípadov vysokopatogénnej chrípky bolo zistených u voľne žijúcich vtákov," hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

Prípady boli zaznamenané u voľne žijúcich vtákov, hydiny aj vtákov chovaných v zajatí najmä v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, Nórsku a Belgicku.  V Španielsku sa v septembri a v októbri zaznamenali dva prípady osôb pozitívne testovaných na chrípku spôsobenú vírusom vtáčej chrípky A(H5N1), avšak bez príznakov ochorenia, ešte predminulý rok sa jeden prípad objavil v Spojenom kráľovstve. 

 „Vírusy vtáčej chrípky môžu spôsobiť infekciu u vtákov, ale aj u ľudí. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky," približuje Ján Mikas. Kým  nízkopatogénne vírusy spôsobujú mierne ochorenie alebo asymptomatickú infekciu, vysokopatogénne vírusy vtáčej chrípky spôsobujú u zvierat vysokú smrtnosť. Takým sa môžu infikovať aj cicavce vrátane človeka, hoci prenos z vtákov je zriedkavý. 

V krajinách EÚ zatiaľ neexistujú údaje o prenose z osoby na osobu.  „Riziko prenosu na širokú verejnosť je extrémne nízke," ubezpečuje hlavný hygienik, že epidémia v ľudskej populácii nehrozí. Nakaziť sa a trpieť nepríjemnými príznakmi dokonca s následkom smrti však môžete

Nechoďte na trh

K prenosu na človeka z infikovaných vtákov dochádza buď priamo, alebo nepriamym kontaktom s infikovanou živou alebo uhynutou hydinou. Takmer všetky infekcie u ľudí súviseli s úzkym kontaktom s infikovanými alebo chorými vtákmi alebo ich fekálnymi produktmi, vysvetľuje Ján Mikas. Týka sa to napríklad farmárov, veterinárov a robotníkov zapojených do utrácania a likvidácie. Medzi identifikované rizikové faktory patrí aj návšteva trhov so živými vtákmi v Ázii a prostredníctvom hydiny z drobnochovu v Egypte.

Príznaky vtáčej chrípky u človeka

Chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky je infekčné ochorenie, ktoré sa obvykle prejavuje primárne respiračnými príznakmi. Spočiatku sa zvykne objaviť horúčka a kašeľ s rýchlou progresiou do ochorenia dolných dýchacích ciest.  „Príznaky ochorenia horných dýchacích ciest nemusia byť prítomné u všetkých pacientov. Ochorenie však môže prejsť aj do respiračného zlyhania, náhleho poškodenia pľúc a zlyhania vnútorných orgánov," vystríha hlavný hygienik Ján Mikas. 

Pokračovať Ďalej (1/2)

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Mám hraničné hodnoty tlaku. Kedy treba začať liečbu?

Hodnoty tlaku krvi nie sú rovnaké u toho istého človeka počas celého dňa. Vplýva naň veľa faktorov. U dospelých sa ako normálny  tlak  krvi uvádza hodnota 120/75 - 80 mmHg. Hraničný tlak krvi je medzi 130 -139/80 - 90 mmHg a za hypertenziu I. stupňa sa považuje opakovane nameraný tlak krvi 140 -160/90 -100 mmHg. Pre správne meranie treba zabezpečiť základné podmienky - seďte predtým bez stresu a predchádzajúcej fyzickej aktivity minimálne päť minút a nebuďte veľmi najedená ani hladná. Tlak si merajte dva až tri razy týždenne v rôznych časoch, nielen ráno po zobudení.

S liečbou zvýšeného tlaku krvi by ste mali začať, ak ste si viac týždňov po sebe namerali takmer vždy zvýšené hodnoty. Objednajte sa k všeobecnému lekárovi. Niekedy sa vám sestrička v ambulancii nameria zvýšené hodnoty tlaku krvi, ktoré sa odlišujú od nameraných v domácom prostredí. Môže ísť o syndróm bieleho plášťa. Aj v tomto prípade je potrebné začať cielenú liečbu s primeranou dávkou a kombináciou liekov. Na potvrdenie hypertenzie mimo ambulancie lekára je často nevyhnutné vykonať 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi, ktoré sleduje tlak aj počas noci, keď spíte. Až tento výsledok niekedy definitívne odhalí hodnoty tlaku krvi.

Pri hraničných hodnotách krvného tlaku odporúčame diétne a režimové opatrenia. Znížte konzumáciu kuchynskej soli, ale pozor, je prítomná  takmer v každom jedle, najmä v kupovanom. Znížte hmotnosť, prestaňte fajčiť a začnite s pravidelným aeróbnym cvičením, napríklad pravidelnou rýchlejšou chôdzou v trvaní 30 až 45 minút aspoň tri- až päťkrát týždenne. Pravidelne užívajte magnézium.

čítať viac

Kedy začína dieťa samé chodiť? Dcéru musím držať za ruky, bojím sa o jej kĺby

Ak je vyšetrenie bedrových kĺbikov v poriadku a nie je diagnostikovaná dysplázia, netreba nič riešiť. Svalový aparát vašej dcérky je pravdepodobne taký silný a  dobre tonizovaný, že sa „odváži" vertikalizovať, teda vzpriamiť. Iné je, ak sa by sa pri vyšetrení bedrových kĺbov zistil patologický nález. V takom prípade sa držte rád lekára.

Rodičia alebo starí rodičia majú neraz pocit, že deťom, ktoré sa učia chodiť, vykĺbia ruky v ramenách. Nemajte obavu, kĺbiky malých deti sú hypermobilné. Zriedka sa stane, že „preskočí" jemná šľacha v lakťovom kĺbe. Je to bolestivý stav, ktorý sa musí zreponovať, aby sa šľacha vrátila na správne miesto. Môže sa to stať vtedy, keď dieťa ťaháte za jednu rúčku, ono zakopne a vy ho reflexne prudko vytiahnete hore. Je vhodnejšie, ak pri nácviku chodenia držíte  dieťa za obe ruky, prípadne pod ramenami.

Nie všetky deti fungujú podľa učebníc. Niektoré fázy vývoja - lozenie, sedenie či státie - si vymenia. Napríklad, najprv naučia stáť a až potom začnú loziť štvornožky či sedieť. Iná situácia je, ak je dieťa je hypotonické a má neurologický problém. V takom prípade musí absolvovať pravidelnú rehabilitáciu.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor